vad är en finansanalytiker?

En finansanalytiker guidar och ger rådgivning till individer eller företag för att hjälpa dem att utnyttja investeringsmöjligheter med lukrativa utgångar. Du använder din kunskap om industrin, trender på marknaden och finansdata för att hitta de bästa strategierna för ökad tillväxt. Ditt jobb innehåller analyserande av ekonomiska trender, finansiell information och affärsnyheter. 

Som finansanalytiker kan du arbeta hos investeringsbolag eller finansiella institutioner som till exempel banker. Vissa företag och affärsverksamheter behöver även en intern finansanalytiker för att hålla uppsikt över deras investeringsstrategier och för att se till att minimera förluster. 

Eftersom du behöver bygga finansiella modeller för dataanalyser och prognoser är det viktigt att vara skicklig på att använda olika statistikmjukvaror för analys och byggandet av portfolios. Verktygen hjälper dig att hålla koll på tidigare och nuvarande finansiell information. Du använder dig av prediktionsmodeller för att avgöra om en investeringsaffär är genomförbar. 

vad gör en finansanalytiker? 

Som finansanalytiker kan du arbeta som analytiker på köpsidan. Där går ditt jobb ut på att utveckla investeringsstrategier för institutionella investerare som hedgefonder, försäkringsbolag och fonder. Finansanalytiker kan också jobba på säljsidan. Då arbetar men med att guida och ge rådgivning till individer eller ombud för finansiella tjänster angående vilka aktier, obligationer och investeringar som kommer att prestera bäst. Eftersom prediktionsmodellerna liknar varandra oavsett vilken sida du är på kan du byta mellan att jobba på köpsidan och säljsidan. Finansanalytiker på köpsidan har dock ett större ansvarsområde och måste vara med precisa. 

Skulle arbetet med finans i rollen som finansanalytiker passa din förmåga till kritiskt tänkande och företagsamhet? Läs i så fall vidare för att ta reda på vilka kompetenser och kvalifikationer som behövs för att lyckas med jobbet som finansanalytiker. 

finansanalytiker jobb
1

genomsnittlig lön finansanalytiker

En finansanalytikers lön varierar beroende på vilken industri eller bransch du arbetar inom och om du befinner dig på köp- eller säljsidan. Dessutom tjänar en nybliven finansanalytiker mindre än någon med många års erfarenhet och större expertis inom diverse områden som rör arbetet. Det är därför svårt att peka ut ett exakt arvode för en finansanalytiker. 

Utöver lönen får många finansanalytiker kommission för lyckade investeringar. Vissa arbetsgivare betalar även ut bonusar och andra monetära incitament. Dessutom ingår andra ersättningar och kompensationer som företagspension och semesterersättning. 

olika faktorer som påverkar lönen för finansanalytiker  

Du kan se till så att ditt lönekuvert växer i rollen som finansanalytiker genom att utveckla dina färdigheter och utöka dina akademiska kvalifikationer. När du blir mer erfaren och förbättrar dina färdigheter kommer du att vara berättigad till ett högre arvode och ytterligare förmåner. Vilka ansvarsområden och specialiserade kunskaper du har kommer också att påverka hur mycket du får i lön. Till exempel tjänar aktiefinansieringsanalytiker i den privata sektorn mer än finansanalytiker som arbetar för staten. Privata företag lär troligen betala mer och ha bättre kommissioner än den offentliga sektorn. 

Var du arbetar rent geografiskt påverkar även det hur mycket du kommer att få i lön. Större städer med store investeringsbolag har en högre efterfrågan på finansanalytiker vilket påverkar arvordet. Den högre levnadskostnaden i större städer lär också bidra till ett större lönekuvert. I mindre städer där levnadskostnaden är låg är det troligt att du tjänar mindre.

Woman smiling while sitting behind her desk, screens displaying financial information.
Woman smiling while sitting behind her desk, screens displaying financial information.
2

olika typer av finansanalytiker

Det finns olika typer av finansanalytiker. Några av dessa är: 

 • Analytiker för investeringsbanker: Ditt uppdrag som analytiker för investeringsbanker är att hjälpa företag att uppnå sina finansiella mål genom att leta efter investeringsmöjligheter. Du skapar även ekonomiska modeller och utöver utvärderingar för att avgöra hur pågående investeringar presterar. 
 • Aktieanalytiker: När du jobbar som aktieanalytiker är det din uppgift att se över investeringsportfolios för en grupp företag i en specifik industri. Du kan arbeta för både köp- och säljsidan för att hjälpa dem att avgöra vad som ska behållas och vad som ska säljas.
 • Statlig finansanalytiker: Som statlig finansanalytiker hanterar du ekonomin för diverse statliga myndigheter. Du ser över intäkter från investeringar, kassaflöde och tillgångsnivåer. Du bidrar även med rådgivning när det kommer till sätt att förbättra den ekonomiska hälsan. 
 • Företagsutvecklingsanalytiker: När du arbetar som företagsutvecklingsanalytiker är det ditt jobb optimera affärsprocesser för att öka intäkter från affärsverksamheter. Du utvärderar verksamheter och utgifter och utvecklar bättre strategier. 
3

att arbeta som finansanalytiker

En finansanalytikers roll involverar att förutse och analysera investeringsresultat genom att använda industridata och diverse ekonomiska modeller. Här kan du läsa om vilka uppgifter, ansvarsområden och hur arbetsmiljön ser ut för en finansanalytiker.

4

utbildning och kunskap

Du kan bli finansanalytiker genom att använda dig av dessa steg: 

 • Utbildning på högskola eller universitet: Som ny finansanalytiker behöver du ha en kandidatexamen inom till exempel ekonomi, finans, företagsekonomi, bokföring eller andra relevant fält som rör ämnet. Du kan även välja att gå ekonomprogram. En master inom exempelvis företagsekonomi kommer förbättra dina karriärmöjligheter. 
 • Praktikplats: Utforska om den utbildning du går erbjuder möjlighet till praktikplats. Detta är ett perfekt sätt kombinera studier med praktiska erfarenheter.  
 • Arbetslivserfarenhet: Förutom rätt akademiska kvalifikationer kommer du att gynnas av att erfarenhet från den bransch som du vill arbeta i. Du kan söka jobb på ekonomiavdelningen och ta en lägre position för att därigenom lära dig mer om hur företaget fungerar. Att vara inne i verksamheten och samla på dig så mycket kunskap som möjligt kommer att gynna dig längre fram när du ska börja klättra på karriärstegen.

kunskaper och kompetenser  

Du behöver både mjuka och hårda kunskaper, kompetenser och färdigheter för att lyckas i jobbet som finansanalytiker. Några av dessa är: 

 • Researchskicklighet: Ditt jobb involverar att gräva efter data från diverse källor som du sedan ska använda i finansiella analyser. Att vara skicklig på att utföra research kommer hjälpa dig att hitta tidigare data från företagsregister och makroekonomiska data från industrikällor. Med hjälp av dataanalys baserad på tillräcklig information kan du framställa prognoser. 
 • Detaljorienterad: Du behöver vara detaljorienterad för att hålla koll på och upptäcka marknadstrender och göra pålitliga prognoser. Att ha ett öga för detaljer hjälper dig att dra insiktsfulla slutsatser baser på förändringar på marknaden. 
 • Analytisk förmåga: Som finansanalytiker utvärderar du mängder av data och drar korrekta slutsatser. Du behöver analytisk förmåga för att kunna ställa rätt sorts frågor, dra korrekta slutsatser och finna de bästa lösningarna för dina kunder och klienter. 
 • Matematikkunskap: Du behöver vara duktig på matematik och siffror eftersom du hanterar komplexa uträkningar i finansiella och ekonomiska modeller. Ibland behöver du utföra svåra ekvationer för att utföra dataanalyser. Matematikkunskaper hjälper dig också att utforma finansiella modeller som diagram och grafer. 
 • Kommunikativ förmåga: Du behöver kommunikativ förmåga för att på ett tydligt sätt kunna förklara komplexa finansiella jargonger för kunder och investerare. Kommunikativ och sociala förmåga hjälper dig att bibehålla relationer med intressenter för att få tillgång till viktig information som du kan använda dig av i ditt arbete som finansanalytiker. 
5

FAQ

Vanliga frågor om att jobba som finansanalytiker.

6

bevaka jobb för finansanalytiker

Genom att skapa en jobbevakning hos oss så säkerställer du att du inte missar det perfekta jobbet för dig. Du sätter upp kriterierna så skickar vi mejl till dig när vi får in jobb som matchar dina preferenser.

skapa din jobbevakning