områden

Varje område har en områdeschef som ingår i ICA Reklams ledningsgrupp och flera kompetensledare som har personalansvar för varje kompetensgrupp.