inspirerande föreläsningar och digitala event.

Vår målsättning är att bidra till en bättre arbetsmarknad. I våra digitala föreläsningar delar vi med oss av kunskap och insikter för att du som arbetsgivare, medarbetare eller arbetssökande ska uppnå framgång och nå dina målsättningar.

så lyckas du med en hållbar och inkluderande arbetsplats.

Att arbeta aktivt för ett inkluderande arbetsliv är viktigare än någonsin för att kunna behålla och attrahera de bästa medarbetarna. Det blir ett viktigt verktyg för att spegla din organisation i det samhälle där både dina kunder och såväl befintliga som framtida medarbetare verkar. Med en diversifierad arbetsgrupp har du alla  möjligheter att blir en mer framgångsrik arbetsgivare och dessutom uppnå affärsmässiga resultat.

Tid: Onsdag 22 september 2021 kl. 11:15 - 12:00

anmälan är stängd

att komma stärkt in i det "nya normala".

Under pandemin har företag och organisationer tvingats in att mer eller mindre arbeta helt eller delvis digitalt. Nu när restriktionerna förhoppningsvis börjar lätta kommer alla se över hur organisationen som helhet ska förhålla sig till ett nytt arbetssätt som troligen kommer att innebära att vi till stor del fortsätter att arbeta på distans. Och vad behöver respektive team arbeta med för att upprätthålla effektivitet, välmående och engagemang?

Webinaret leds av Katarina Bondeson och Gustav Rönne. Katarina Bondeson är Affärsområdeschef och Chefscoach på Randstad RiseSmart. Hon är personalvetare, diplomerad coach och har många års erfarenhet som chef och ledare. Gustav Rönne är konsult och expert inom förändring, ledning och styrning. Han arbetar bland annat med grupp- och ledarutveckling exempelvis genom chefscoaching och grupputveckling baserat på IMGD eller kollektiv förmåga.

Tid: Torsdag den 17 juni kl.11.15-12.00.

anmälan är stängd

lyfta frågan om alkohol med en medarbetare.

Hur ser jag tecken på riskbeteenden nu när vi jobbar på distans? När jag behöver ta upp ämnet alkohol eller annan ohälsa, vad behöver jag tänka på? Vad är vi rädda för att möta om vi för alkoholfrågan på tal? Måste jag som chef verkligen vara helt säker eller räcker det att jag bara har misstankar? Hur tar jag upp frågan om alkohol eller ohälsa utan att kränka någon?

Tid: Tisdag den 30 mars kl.11.15-12.00.

I webinaret kommer Katarina Bondeson, affärsområdeschef på Randstad Risesmart, och vår gäst Ulrika Skogland, säljare och förändringsledare - och nykter alkoholist sedan 10 år tillbaka, att både ta upp case från verkligheten och hur du som chef kan säga och göra i till synes omöjliga situationer samt prata om varför alkohol både är härligt och förfärligt.

anmälan stängd

har du en strategi för digital identitet och zero trust?

Medan samhället i stort och privatpersoner ställer om till att bli allt mer digitala ökar kraven på verksamhetens IT-säkerhetsstrategi. Gränsen mellan företagets och privatpersoners komponenter och profiler suddas ut. Medarbetare loggar in, laddar ner, och är mindre kritiska eller medvetna om vilken potentiell risk företagets system utsätts för. Inte minst nu när man också har ställt om till utökat distansarbete och förlorar kontrollen över nätverken de anställda jobbar via.

Tid: Torsdag 4 februari 2021 kl. 09:00-10:00

Vi har bjudit in Rickard Asplund, specialist inom IT-säkerhet på Arrow, och vår egen CIO, Mikael Estenthal för att under denna morgonen ge dig insikter kring varför det är så viktigt med IT-säkerhet och vad riskerna är med att inte ha en genomarbetad säkerhetsstrategi på plats, hur du utformar strategier för digital identitet och zero trust i verksamheten, och hur du får ledningsgruppen och medarbetarna med på tåget.

anmälan är stängd

det svåra samtalet – hur förbereder jag mig som chef?

Att ta ett svårt samtal är utmanande för de flesta chefer och ledare. Extra utmanande är det i tider av förändring såsom de vi befinner oss i nu, när vi inte träffas lika ofta och du kanske behöver ta den svåra dialogen på distans. Hur gör du det på bästa sätt?

I vårt kostnadsfria webinar delar David Lagerström med sig av sin erfarenhet om att leda i förändring och att genomföra svåra samtal i utmanande tider. Vi behandlar olika typer av svåra samtal, såsom att behöva säga upp en medarbetare eller att ha en medarbetare som inte presterar enligt uppsatta mål, och ger dig konkreta verktyg och tips i hur du tar dialogen på bästa sätt.

Tid: Onsdag den 25 november kl.11.15-12.00.

Webinarledare är David Lagerström som är coach på Randstad RiseSmart och har lång erfarenhet av utvecklande och stödjande arbete med organisationer i förändring, chefer, medarbetare, individer och grupper. 

anmälan är stängd

internal mobility - hur kan vi öka den interna rörligheten?

Att arbeta aktivt med intern rörlighet och tydliga karriärvägar innebär många fördelar för din organisation och dess medarbetare. Men hur gör man egentligen för att öka den interna rörligheten, och vad är viktigt att tänka på för att lyckas? Vi behandlar frågor som hur din organisation kan arbeta med omställning i positiv bemärkelse, ta tillvara på värdefull kompetens inom bolaget och öka er attraktionskraft både hos nuvarande och potentiella framtida medarbetare.

Datum: onsdagen den 4 november
Tid: 11:15 - 12:00

Webinarledare är Katarina Bondeson, affärsområdeschef på Randstad RiseSmart, personalvetare och diplomerad coach, och Camilla Campelo, hr-direktör för Randstad i Sverige.

anmälan är stängd

hur påverkas ekonomiorganisationen av digital transformation?

Digitalisering, teknologisk utveckling och transformation. Vad innebär det för din organisation? Randstad Finance bjuder in till ett webinar där du får insikterna som krävs för att säkra en lyckad omställning i din verksamhet.

Datum: 23 oktober 2020
Tid: kl. 08:15 - 09:00

anmälan är stängd

framgångsrik innovation, forskning och ledarskap.

webinar | En innovativ företagsmiljö är inte bara en konkurrensfördel. Det är en hygienfaktor för att skapa långsiktig tillväxt och attraktionskraft. Vi vill inspirera till att öka er innovationskraft genom att bjuda på den senaste forskningen inom intraprenörskap och erfarenheter kring möjliggörande ledarskap och rätt kompetens.

Datum: 3 juni 2020
Tid: kl. 13:00 - 14:00

anmälan är stängd