Hyrstopp inom vård- och omsorg är en fråga som har debatterats flitigt i över ett decennium. Minskat beroende av bemanningsföretag har presenterats som universallösningen på de arbetsmiljöutmaningar som svensk sjukvård brottas med. Josefine Kjellgren, VD Randstad Care, har ett annat förslag: låt oss föra en öppen dialog med målsättning att skapa hållbara och långsiktiga förutsättningar tillsammans.

När jag läste till sjuksköterska 2008 var det många lärare och handledare som dömde ut möjligheterna till en dräglig arbetsmiljö. Under min första praktik på ett äldreboende i Stockholm fick jag också uppleva detta i praktiken. Då och där bestämde jag mig för att påverka branschen i en positiv riktning. All kämpande sjukvårdspersonal är än idag min viktigaste drivkraft.

Nästan tio år senare möter jag fortfarande sjuksköterskor som flyr från den svenska vården. Jag pratar med läkare som varnar för patientsäkerheten. Alla involverade aktörer är rörande överens om att bristfällig arbetsmiljö är den enskilt viktigaste orsaken till personalbristen inom svensk sjukvård. Detta kan inte fortgå och vi måste agera omgående.

Att skapa rätt förutsättningar är sannerligen inte en enkel utmaning. Men vi bär ansvaret gemensamt: politiker, sjukhusledning, bemanningsföretag och andra intressenter. Vi måste utbyta erfarenheter och dela insikter för att skapa bättre villkor inom vård och omsorg. Våra kompetenta sjuksköterskor och läkare ska kunna gå till arbetet varje dag och känna trygghet i att arbetsgivaren erbjuder en hållbar miljö.

Jag ställer mig, min kunskap och min starka vilja att bidra till en sjukvård i världsklass till förfogande för en fortsatt dialog.

Josefine Kjellgren
VD, Randstad Care