I dagsläget tycks vissa HR-avdelningar inte göra annat än att lösa akuta problem. De försöker tillsätta tjänster som oväntat blivit lediga, anpassa sig till ständigt skiftande affärsprioriteringar som skapar nya kompetensbehov – eller på annat sätt ”släcka bränder”. Men det måste inte vara så. Med en förstklassig strategi för kompetensförsörjning kan HR-teamet arbeta enligt en mycket mer proaktiv metod som skapar ett större mervärde.