Om ni som tillverkningsföretag vill optimera personalstyrkan med hjälp av tillfällig arbetskraft funderar du kanske över om det är bäst att outsourca rekryteringen eller att sköta den inhouse.

I nuläget är en av de mest akuta utmaningarna för tillverkningsföretagen att hitta den kvalificerade arbetskraft de behöver för att lyckas i en föränderlig bransch. Sektorn står inför allvarliga kompetensbrister som företagen bara kan övervinna med rätt HR-strategier.

Tillverkningsindustrin genomgår en stor omställning till följd av teknologi som artificiell intelligens och automatisering – och det är inte helt lätt att få tag i de medarbetare som krävs för att kunna dra fördel av dessa innovationer. Enligt en studie som publicerades av Deloitte 2018 hade antalet lediga jobb i tillverkningsindustrin vuxit i tvåsiffrig takt sedan mitten av 2017, och närmade sig den historiska toppnoteringen från 2001.

Under första kvartalet 2019 var över 25 procent av tillverkarna i USA tvungna att tacka nej till nya affärsmöjligheter för att de saknade kvalificerad arbetskraft, enligt undersökningar från National Association of Manufacturers.

Antalet personer som söker arbete har visserligen ökat till följd av covid-19-pandemin, men det innebär inte att det är lätt att hitta kvalificerade kandidater med just den specialistkompetens du behöver.

En erfaren leverantör av HR-tjänster kan hjälpa dig att övervinna denna utmaning, särskilt om du planerar att öka din användning av tillfällig arbetskraft, men först måste du bestämma om du vill outsourca rekryteringen eller sköta den själv.

Du bör noga överväga alla de faktorer som är relevanta för beslutet, d.v.s. beakta alla för- och nackdelar med att outsourca rekryteringen av medarbetare i tillverkningsindustrin.

fördelar med att anlita ett bemanningsföretag

Här är några fördelar som du bör ha i åtanke innan ni fattar ert beslut.

snabb anpassning till säsongstrender och fluktuationer

Tillverkningsindustrin påverkas kraftigt av säsongsbundna trender, liksom av oförutsedda händelser som kan ha stor inverkan på kundernas tillförsikt och efterfrågan, såsom den hälsokris vi sett under 2020.

Det är därför viktigt att ha en strategi för hur du ska svara på plötsliga marknadsfluktuationer, särskilt om ni riskerar att förlora intäktsmöjligheter om ni inte har den rätta personalkapaciteten.

Rekryteringsföretag som specialiserar sig på att hitta flexibla medarbetare för tillverkningsindustrin kan göra de rätta rekryteringarna snabbare och med större tillförlitlighet än om du gör jobbet inhouse.

Enligt en undersökning genomförd av Economist Intelligence Unit med sponsring från North Highland är flexibilitet och projektspecifika behov, utöver önskan att minska kostnaderna, bland de vanligaste orsakerna att använda tillfällig arbetskraft.

Givet hur viktigt snabbhet och reaktionsförmåga är i tillverkningsindustrin kan dessa egenskaper visa sig avgörande för företagen i branschen.

rättslig efterlevnad

Ur ett rättsligt perspektiv finns det några betydande skillnader mellan att anställa fasta medarbetare och att anlita tillfällig arbetskraft. Om du hanterar processen internt måste du vara medveten om de juridiska skyldigheter du har när anställer tillfälligt, så att du undviker efterlevnadsproblem. Det kan vara en diger uppgift om du är mer van att anställa permanenta medarbetare.

Man får heller inte glömma att regler och förordningar varierar runt om i världen. Arbetsrätten för företag som är verksamma i EU skiljer sig exempelvis en hel del från de regler som gäller i USA. Om ditt företag verkar i många länder och du väljer att sköta rekryteringen inhouse måste du ha uppdaterade kunskaper om lagstiftningen i alla de aktuella länderna.

Dessutom är det viktigt att känna till alla regler som specifikt rör tillverkningssektorn.

Om du istället outsourcar rekryteringen och hanteringen av den tillfälliga arbetskraften till en erfaren HR-partner som har all den juridiska kompetens som krävs slipper du till stor del detta arbete. Dessutom behöver du aldrig oroa dig för efterlevnaden; du vet att du alltid följer lagen.

minskad administrativ börda

En nyanställning kräver en hel del administration och pappersarbete, oavsett om det rör sig om fast eller tillfällig personal.

Om du vill ha avlastning på det här området så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet istället är den bästa lösningen att outsourca rekryteringen till en specialiserad leverantör.

Etablerade HR-tjänsteföretag som Randstad har erfarenhet och expertis att ta över ansvaret för den administrativa sidan av rekryteringen, utan du behöver kompromissa med standarden eller resultaten.

Man och kvinna sitter vid sina skrivbord och pratar.
Man och kvinna sitter vid sina skrivbord och pratar.

nackdelar med att anlita ett bemanningsföretag

Nedan listar jag några nackdelar att ha i åtanke.

kostnader

Kostnaden är alltid en nyckelfaktor för organisationer som överväger att outsourca en central uppgift till en extern aktör, oavsett om det handlar om rekrytering, utbildning, marknadsföring, bokföring eller någon annan viktig affärsfunktion.

Effekterna av covid-19 på tillverkningsindustrin innebär att kostnadskontroll och ekonomisk effektivitet måste ges högsta prioritet i branschen just nu.

Det stämmer att det är ett ekonomiskt åtagande att ingå ett samarbete med en tredje part, något som du måste ta i beaktande. Men trots att kostnaderna kanske vid första anblick verkar öka när du outsourcar rekryteringen av tillfällig arbetskraft är chansen stor att du i längden sparar pengar, dels på att rekrytera rätt personer och dels på att bara betala för den arbetskraft du faktiskt behöver.

En HR-specialist kan också hjälpa dig att exakt förutsäga och planera din personalkapacitet, så att du kan minska övertidskostnaderna. Du kan också begränsa de ekonomiska risker som t.ex. hög personalomsättning och felrekryteringar medför.

tvivel kring lojalitet och engagemang

Att använda tillfällig arbetskraft kan ge fördelar för tillverkningsföretag, såsom att öka flexibiliteten och att slippa göra det tidsmässiga och ekonomiska åtagande som fastanställningar kräver, men det kan också väcka frågor om medarbetarnas lojalitet och engagemang.

Kommer medarbetare som vet att de bara ska arbeta för er en begränsad period att känna sig motiverade att jobba för företagets framgång? Dessa farhågor kan växa ytterligare om du outsourcar rekryteringen och känner att du inte är direkt involverad i att välja ut och interagera med kandidaterna.

Som tur är finns det mycket du kan göra för att minimera riskerna, t.ex. att utforma en tydlig strategi för att skapa engagemang hos de tillfälliga medarbetarna och att undvika de vanligaste misstagen när nya medarbetare introduceras.

En erfaren HR-partner kan också hjälpa dig se till att du anställer personer med god arbetsmoral som engagerar sig och tar ansvar, oavsett om kontraktet är tidsbegränsat eller ej.

Om du fortfarande är osäker på vilken väg du ska välja, finns det ett antal frågor som kan hjälpa dig avgöra om du bör outsourca rekryteringen och hanteringen av tillfällig arbetskraft eller sköta den internt. Läs Randstads snabbguide om att outsourca rekrytering och hantering av flexibel arbetskraft.

författare
Kristofer Nilsson
Kristofer Nilsson

Kristofer Nilsson

director group sales, randstad

håll dig uppdaterad om trender på arbetsmarknaden och få tips om hur du ska attrahera och vårda din personal.

prenumerera på nyhetsbrevet