guider och rapporter.

guide för träffsäker rekrytering

Inom allt fler branscher märks en ökad konkurrens om de rätta medarbetarna. Varje rekrytering innebär också ett viktigt och, för många företag, även kostsamt beslut. Med decennier av erfarenhet har vi på Randstad specialiserat oss på hela rekryteringsprocessen – från hur kravprofilen utformas till hur urvalet görs. Nu finns våra bästa tips för träffsäker rekrytering sammanställda i en värdefull guide att ladda ner.

ladda ner vår guide för träffsäker rekrytering

guide för lönsamma team

En ny arbetsmarknad med ökat behov av flexibilitet och ständig utveckling för både arbetsgivare och medarbetare ställer nya krav på hur vi bygger upp våra organisationer. Att stötta affärsmålen med en tydlig strategi för kompetensförsörjning har idag blivit viktigare än anställningsformen i sig och den kan vara dags att ompröva gamla rutiner.

ladda ner vår guide för lönsamma team

rapport om employer branding

Vad tycker svenska folket är viktigast när de väljer arbetsgivare? Vad är viktigast för de svårfunna IT- och ingenjörsprofilerna? Vad har svenskarna för inställning till automatisering och omskolning?  I vår rapport, Randstad Employer Brand Research, kan du läsa om detta och mycket mer. Ladda ner rapporten kostnadsfritt här.

ladda ner vår rapport från Randstad awards