You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

  Thank you for subscribing to your personalised job alerts.

  1 job found in Lund kommun, Skåne Län

  filter1
  clear all
   • lund kommun, skåne län
   • permanent
   Vi söker dig som vill leda, planera och utveckla arbetet på stiftskansliet. Som stiftsdirektor har du det övergripande ansvaret för stiftskansliets arbete. Du är direkt underställd biskopen och arbetar i nära samverkan med stiftsstyrelse och övriga förtroendevalda. Som stiftsdirektor leder du även stiftskansliets ledningsgrupp. I rollen som stiftsdirektor ansvarar du för att verksamhets- och resultatmål uppnås samt företräder Lunds stiftskansli gentemot an
   Vi söker dig som vill leda, planera och utveckla arbetet på stiftskansliet. Som stiftsdirektor har du det övergripande ansvaret för stiftskansliets arbete. Du är direkt underställd biskopen och arbetar i nära samverkan med stiftsstyrelse och övriga förtroendevalda. Som stiftsdirektor leder du även stiftskansliets ledningsgrupp. I rollen som stiftsdirektor ansvarar du för att verksamhets- och resultatmål uppnås samt företräder Lunds stiftskansli gentemot an

  Thank you for subscribing to your personalised job alerts.

  It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.