vårt ansvar i samhället.

För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. I Sverige arbetar vi aktivt med arbetsmarknadsfrågor både i politiska forum och genom samarbeten med organisationer, framför allt när det handlar om mångfald, jämställdhet och ett tryggt arbetsliv.

Globalt har Randstad sedan 2004 ett samarbete med VSO (Volunteering Overseas). VSO skickar inte mat eller pengar till utvecklingsländer utan bistår i stället med kunskap och erfarenhet. Randstads partnerskap i samarbetet innebär bland annat att våra anställda, våra kandidater och hela vårt globala nätverk kan engagera sig genom att erbjuda sina kunskaper och kompetenser som volontärer eller genom att identifiera och rekrytera personer som vill arbeta som volontärer.

Clipper Stad Amsterdam, som stod klart att sjösättas år 2000, är rekonstruerat efter handelsfartyget De Amsterdam från 1854. Frits Goldschmeding såg samarbetet som en möjlighet att skapa arbetstillfällen för unga genom att låta ungdomar delta i arbetet med att återskapa fartyget. Projektet tog över 200 000 timmar och under tiden deltog cirka 40 arbetslösa ungdomar i arbetet.

Idag seglar Randstad-sponsrade Clipper Stad Amsterdam världen över och projektet fortsätter att hjälpa unga människor att komma in i arbetslivet genom att erbjuda praktikplatser inom sjöfart, hotell och restaurang. Clipper Stad Amsterdam har 14hytter och en restaurang med 60 sittplatser.

misconduct reporting procedure.

I vår Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på en allvarlig överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.

läs mer

business principles.

Randstads affärsprinciper bygger på och stödjer våra kärnvärden. De hjälper oss att leva upp till våra kärnvärden och att säkerställa att kraven i den värld vi arbetar i och vårt affärsmässiga och personliga agerande matchar och förstärker varandra.

läs mer