om undersökningen

År 2000 började vi att fråga människor om vad som motiverar dem att börja jobba för ett företag. Vi ville få reda på vad befolkningen tycker är viktigast när de ska välja arbetsgivare och vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Idag är undersökningen, som ligger till grund för Randstad Award, den största oberoende employer branding-undersökningen i världen.

För närvarande deltar 23 länder i Randstad Award. Undersökningen görs av det oberoende undersökningsföretaget ICMA. I varje land väljs de 150 största företagen ut, och presenteras sedan för ett representativt urval av 9 500 respondenter; anställda, studerande och arbetssökande i åldern 18–65 år. En viss viktning mot personer under 40 görs eftersom undersökningens huvudsakliga målgrupp är potentiella medarbetare.

Till skillnad från liknande undersökningar är HR-personal, anställda eller experter inte inbjudna att delta i undersökningen, vilket garanterar maximal objektivitet. Respondenterna ombeds att identifiera de företag som de känner igen och får sedan uppge om de skulle vilja arbeta för dem. Slutligen ombeds respondenterna utvärdera företagen på 10 nyckelpunkter som ger en tydligare bild av uppfattningen om arbetsgivarens varumärke. Undersökningen pågår under augusti till december.

Alla företag som deltar i undersökningen får en egen rapport som utvärderar företagets employer brand. Rapporten redovisar i detalj de styrkor och svagheter ett företags employer branding-arbete har och ger varje företag ett utmärkt benchmark mot branschen i övrigt. De detaljerade företagsrapporterna är konfidentiella, medan den allmänna rapporten (med de viktigaste resultaten per land, inklusive Randstad-pristagare) görs tillgänglig för allmänheten.

vad är viktigast vid val av arbetsgivare?

Ladda ner vår rapport, Randstad Award 2016, där vi sammanställt synpunkter från över 7 000 respondenter i Sverige om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.

ladda ner rapporten