om Randstad Award

vad är Randstad Award?

Med 25 medverkande länder är Randstad Award världens största oberoende employer branding-undersökning. Tillsammans med det oberoende undersökningsföretaget ICMA lanserade Randstad den första Randstad Award år 2000 i Belgien– då deltog 50 belgiska arbetsgivare. Efter 14 års samarbete har undersökningen vuxit till att inkludera 5 000 företag världen över.

läs mer om Randstad Awards

om undersökningen

För närvarande deltar 23 länder i Randstad Award. Undersökningen görs av det oberoende undersökningsföretaget ICMA. I varje land väljs de 150 största företagen ut, och presenteras sedan för ett representativt urval av 9 500 respondenter; anställda, studerande och arbetssökande i åldern 18–65 år. 

Till skillnad från liknande undersökningar är HR-personal, anställda eller experter inte inbjudna att delta i undersökningen, vilket garanterar maximal objektivitet. Respondenterna ombeds att identifiera de företag som de känner igen och får sedan uppge om de skulle vilja arbeta för dem. Slutligen ombeds respondenterna utvärdera företagen på 10 nyckelpunkter som ger en tydligare bild av hur de uppfattar arbetgivarens employer brand. Undersökningen pågår under augusti till december.

läs mer om undersökningen

beställ rapporten från 2016

Vad tycker svenska folket är viktigast när de väljer arbetsgivare och vad värdesätter kvinnor respektive män mest på en arbetsplats? I vår undersökning kan du läsa om detta och mycket mer. Undersökningsföretaget ICMA har intervjuat 7 100 personer i Sverige och bett
om deras åsikter för att besvara frågan: Vad gör en arbetsgivare attraktiv? Ladda ner rapporten kostnadsfritt här.

ladda ner rapporten från Randstad Award 2016