omställning och outplacement i karlskoga.

Randstad RiseSmart hjälper människor till nytt arbete inom eller utanför den egna organisationen. Randstad RiseSmart är ett av Sveriges ledande företag inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling och levererar program till medarbetare, specialister och chefer.

till randstadrisesmart.se

kontakt

Randstad/Randstad RiseSmart Karlskoga
Gammelbackavägen 1, 691 51 Karlskoga
08-545 167 60 info@randstad.se/info@randstadrisesmart.se

om

Randstad RiseSmart är en del av Randstad-koncernen och är världsledande med sina innovativa lösningar som tar företag och människor från utmaning till utveckling.

läs mer

Randstad RiseSmart hjälper kunderna med att engagera sina medarbetare, stärka sina varumärken och bli attraktiva arbetsgivare genom beprövade metoder som tar hänsyn till både företaget och individen. Det är inte bara jobbtillfällen som skapas, utan karriärer.

Läs mer om Randstad RiseSmart tjänster