You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

verksamhetscontroller till arbetsmarknad och vuxenutbildningen.

jobbdetaljer

detaljer

  jobbdetaljer
  Vill du jobba i en förvaltning som arbetar för att göra skillnad för göteborgare? Kan du tänka dig att ha en chef som är Runstreakare och har sprungit varje dag i 7 år? Om du också tycker det är okej att hon samlar på tomtar till jul, har ett tillitbaserat förhållningssätt och litar på din kompetens, då tror vi att du kommer trivas hos oss. För oss är det viktigt att du ska känna att du är en del av helheten där vi arbetar tillsammans. 

  I rollen som verksamhetscontroller kommer du ingå i ledningsgruppen för avdelningen och även om arbetet utförs självständigt kommer du arbeta tätt ihop och kunna finna stöd hos närmsta chef samt avdelningens andra verksamhetscontroller. Som verksamhetscontroller kommer du arbeta nära avdelningens chefer då din roll innebär att styra, stödja och ge service åt dem i deras verksamhetsutvecklande roll. Du kommer även samverka med övrig personal som arbetar med verksamhetsutveckling och stöd i förvaltningen.

  Din roll som verksamhetscontroller är såväl omväxlande som utmanande, där du på avdelningsnivå kommer driva och utföra den strategiska planeringen utifrån kommunfullmäktiges och nämndens budget och förvaltningens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Det kommer innebära att det är du som driver arbetet med analyser, planering, uppföljning och internkontroll inom avdelningen. Du gör detta genom att utveckla en fungerande struktur och systematik för planerings- och uppföljningsprocessen; för att informera och utbilda ansvariga chefer samt inte minst genom att själv arbeta med analyser, rapportering, aktivitetsplanering och utformande av mål och indikatorer i IT-stödet Stratsys. Detta innebär att du bör vara en person som trivs med att arbeta självständigt med att samla in information, skapa en god struktur och dokumentera. I det operativa arbetet ingår bland annat att hantera inkomna ärenden, utföra utredningar, och remissyttrande samt att ansvara för tjänsteutlåtande till förvaltningens nämnd.
  Vill du jobba i en förvaltning som arbetar för att göra skillnad för göteborgare? Kan du tänka dig att ha en chef som är Runstreakare och har sprungit varje dag i 7 år? Om du också tycker det är okej att hon samlar på tomtar till jul, har ett tillitbaserat förhållningssätt och litar på din kompetens, då tror vi att du kommer trivas hos oss. För oss är det viktigt att du ska känna att du är en del av helheten där vi arbetar tillsammans. 

  I rollen som verksamhetscontroller kommer du ingå i ledningsgruppen för avdelningen och även om arbetet utförs självständigt kommer du arbeta tätt ihop och kunna finna stöd hos närmsta chef samt avdelningens andra verksamhetscontroller. Som verksamhetscontroller kommer du arbeta nära avdelningens chefer då din roll innebär att styra, stödja och ge service åt dem i deras verksamhetsutvecklande roll. Du kommer även samverka med övrig personal som arbetar med verksamhetsutveckling och stöd i förvaltningen.

  Din roll som verksamhetscontroller är såväl omväxlande som utmanande, där du på avdelningsnivå kommer driva och utföra den strategiska planeringen utifrån kommunfullmäktiges och nämndens budget och förvaltningens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Det kommer innebära att det är du som driver arbetet med analyser, planering, uppföljning och internkontroll inom avdelningen. Du gör detta genom att utveckla en fungerande struktur och systematik för planerings- och uppföljningsprocessen; för att informera och utbilda ansvariga chefer samt inte minst genom att själv arbeta med analyser, rapportering, aktivitetsplanering och utformande av mål och indikatorer i IT-stödet Stratsys. Detta innebär att du bör vara en person som trivs med att arbeta självständigt med att samla in information, skapa en god struktur och dokumentera. I det operativa arbetet ingår bland annat att hantera inkomna ärenden, utföra utredningar, och remissyttrande samt att ansvara för tjänsteutlåtande till förvaltningens nämnd.