You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

utredare till enheten för utredning och analys.

jobbdetaljer

detaljer

  jobbdetaljer
  Länsstyrelsen i Östergötland söker nu en eller flera utredare till Enheten för utredning och analys. Enheten för utredning och analys är en av två enheter inom den nybildade Avdelningen Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den nya avdelningen planeras starta under hösten 2022. Avdelningen ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Nya verksamhetsområden kan tillkomma över tid utifrån nya regeringsuppdrag.

  Till den nya avdelningen söker vi utredare, med olika erfarenheter och kompetenser, som vill vara med och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Enheten för utredning och analys ansvarar bland annat för följande områden:

  • Omvärldsbevakning och analys
  • Strategisk verksamhetsplanering och uppföljning
  • Verksamhetsutveckling och innovation
  • Rättslig rådgivning och juridiskt stöd inom aktuella verksamhetsområden
  Länsstyrelsen i Östergötland söker nu en eller flera utredare till Enheten för utredning och analys. Enheten för utredning och analys är en av två enheter inom den nybildade Avdelningen Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den nya avdelningen planeras starta under hösten 2022. Avdelningen ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Nya verksamhetsområden kan tillkomma över tid utifrån nya regeringsuppdrag.

  Till den nya avdelningen söker vi utredare, med olika erfarenheter och kompetenser, som vill vara med och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Enheten för utredning och analys ansvarar bland annat för följande områden:

  • Omvärldsbevakning och analys
  • Strategisk verksamhetsplanering och uppföljning
  • Verksamhetsutveckling och innovation
  • Rättslig rådgivning och juridiskt stöd inom aktuella verksamhetsområden