You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

socialsekreterare, orust kommun.

jobbdetaljer

detaljer

  jobbdetaljer
  Har du ett engagemang för barns och ungdomars uppväxtvillkor och livssituation? Vill du komma till en arbetsplats där man får möjlighet till en god introduktion och får utvecklas och växa i yrkesrollen? Då har du möjligheten att få arbeta tillsammans i en mycket kompetent och engagerad personalgrupp med gott samarbete. Verksamheten befinner i en positiv utveckling och vi är öppna för hur dessa tjänster kan utformas för att bidra till en rimlig arbetsbelastning och för att främja arbetsmiljön.

  Vi söker nu socialsekreterare för mottagningsfunktionen och utredning vid IFO Barn och Unga.

  IFO Barn och Unga är en del av Individ- och familjeomsorgen som ingår i kommunens sektor Omsorg. Verksamheten innefattar utredningsarbete samt öppenvårdsinsatser i egen regi. Vi som arbetar på enheten har uppdrag som mottagningsfunktion, utredare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Till enheten tillhör fem familjebehandlare varav två arbetar som familjebehandlare/ungdomsstödjare. Ungdomstödjarna arbetar med ungdomar som bor i ett stödboende för ungdomar 16-20 år. I samband med en omorganisation ingår
  numera även två vuxenbehandlare i teamet med uppdrag att möta vuxna med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation (VIN)

  Enheten har förstärkts med ytterligare en arbetsledare där uppdelningen är en arbetsledare för mottagningsfunktionen och utredning och den andra arbetsledaren arbetsleder barnsekreterare och familjehemssekreterare.

  Vi har ett positivt arbetsklimat och en bra sammanhållning. och är en engagerad grupp medarbetare med olika erfarenheter av socialt arbete som ger en bred kompetens. Vårt gemensamma mål är att stärka barns rättigheter och arbeta för barn och familjers bästa. Vi arbetar aktivt med metodutveckling i både utredningsförfarandet och insatser i egen regi. Vi har kontinuerlig handledning och pågående kompetensutveckling gällande lagstiftning, trauma och metoder för att utveckla samtal med barn. Enheten kommer delta i Yrkesresan som planeras starta upp hösten 2022.
  Har du ett engagemang för barns och ungdomars uppväxtvillkor och livssituation? Vill du komma till en arbetsplats där man får möjlighet till en god introduktion och får utvecklas och växa i yrkesrollen? Då har du möjligheten att få arbeta tillsammans i en mycket kompetent och engagerad personalgrupp med gott samarbete. Verksamheten befinner i en positiv utveckling och vi är öppna för hur dessa tjänster kan utformas för att bidra till en rimlig arbetsbelastning och för att främja arbetsmiljön.

  Vi söker nu socialsekreterare för mottagningsfunktionen och utredning vid IFO Barn och Unga.

  IFO Barn och Unga är en del av Individ- och familjeomsorgen som ingår i kommunens sektor Omsorg. Verksamheten innefattar utredningsarbete samt öppenvårdsinsatser i egen regi. Vi som arbetar på enheten har uppdrag som mottagningsfunktion, utredare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Till enheten tillhör fem familjebehandlare varav två arbetar som familjebehandlare/ungdomsstödjare. Ungdomstödjarna arbetar med ungdomar som bor i ett stödboende för ungdomar 16-20 år. I samband med en omorganisation ingår
  numera även två vuxenbehandlare i teamet med uppdrag att möta vuxna med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation (VIN)

  Enheten har förstärkts med ytterligare en arbetsledare där uppdelningen är en arbetsledare för mottagningsfunktionen och utredning och den andra arbetsledaren arbetsleder barnsekreterare och familjehemssekreterare.

  Vi har ett positivt arbetsklimat och en bra sammanhållning. och är en engagerad grupp medarbetare med olika erfarenheter av socialt arbete som ger en bred kompetens. Vårt gemensamma mål är att stärka barns rättigheter och arbeta för barn och familjers bästa. Vi arbetar aktivt med metodutveckling i både utredningsförfarandet och insatser i egen regi. Vi har kontinuerlig handledning och pågående kompetensutveckling gällande lagstiftning, trauma och metoder för att utveckla samtal med barn. Enheten kommer delta i Yrkesresan som planeras starta upp hösten 2022.