You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

hr-chef till uppsala vatten.

jobbdetaljer

detaljer

  jobbdetaljer
  Uppsala Vatten verkar i en expansiv del av Sverige och i en av landets största tillväxtregioner. Nu söker vi en ny HR-chef till vår samhällsviktiga verksamhet.

  Som HR-chef leder du HR-sektionen och dess fem medarbetare. Tillsammans arbetar ni strategiskt, operativt och konsultativt inom hela HR-området genom att skapa förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

  I rollen har du det övergripande ansvaret för bolagets HR-processer samtidigt som du utvecklar det strategiska och operativa HR-arbetet med sikte på framtida utmaningar. Du är en närvarande rådgivare till bolagets chefer och utgör ett stöd till VD och ledningsgrupp i arbetsmarknadsrelaterade frågor.

  Till uppdrag hör även att säkra en långsiktig kompetensförsörjning genom att underhålla och utveckla Uppsala Vattens arbetsgivarvarumärke samtidigt som du ansvarar för facklig samverkan, lönebildning, friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling samt rekrytering och arbetsmiljö. 

  Uppsala Vatten är ett helägt kommunalt bolag med omkring 300 medarbetare. HR-sektionen ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som samlar bolagets stödfunktioner. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. 
  Uppsala Vatten verkar i en expansiv del av Sverige och i en av landets största tillväxtregioner. Nu söker vi en ny HR-chef till vår samhällsviktiga verksamhet.

  Som HR-chef leder du HR-sektionen och dess fem medarbetare. Tillsammans arbetar ni strategiskt, operativt och konsultativt inom hela HR-området genom att skapa förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

  I rollen har du det övergripande ansvaret för bolagets HR-processer samtidigt som du utvecklar det strategiska och operativa HR-arbetet med sikte på framtida utmaningar. Du är en närvarande rådgivare till bolagets chefer och utgör ett stöd till VD och ledningsgrupp i arbetsmarknadsrelaterade frågor.

  Till uppdrag hör även att säkra en långsiktig kompetensförsörjning genom att underhålla och utveckla Uppsala Vattens arbetsgivarvarumärke samtidigt som du ansvarar för facklig samverkan, lönebildning, friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling samt rekrytering och arbetsmiljö. 

  Uppsala Vatten är ett helägt kommunalt bolag med omkring 300 medarbetare. HR-sektionen ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som samlar bolagets stödfunktioner. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.