You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

enhetschef, utredningsenheten, barn och unga, kristianstad kommun.

jobbdetaljer

detaljer

  jobbdetaljer
  För att möta vision 2030 i Kristianstad kommun, krävs ett närvarande ledarskap. Cheferna företräder i alla sammanhang kommunen som arbetsgivare. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar ledaren sina medarbetare för att skapa mervärde för Kristianstads kommun. 

  Tillsammans med fem kompetenta chefskollegor ingår du i ledningsgruppen som leds av en verksamhetschef. Som stöd finns teamledare samt stödfunktioner. Du leder en grupp med 20 medarbetare som består av socionomer och en specialistsocionom. Enheten ansvarar för det myndighetsutövande arbetet med förhandsbedömningar, utredning av barns och ungdomars behov, beslut om och uppföljning av insatser med mera. I enheten ingår ett utredningsteam och ett mottagningsteam. Ledningsmötena utgör ett dynamiskt forum för såväl chefsgruppen som inbjudna stödfunktioner och med gemensamma krafter drivs arbete framåt. I ditt chefsuppdrag bidrar du till att Kristianstad kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ditt driv ska bidra till en organisation i ständig utveckling med tydligt och moget ledarskap som möjliggör fortlöpande förbättringar. Du skapar tillitsfulla relationer och ser tillit och glädje på arbetet som självklart. Du förväntas leverera enligt de i verksamhetsplanen uppsatta målen. 

  Vi erbjuder:
  • Gedigen introduktion och en mentor
  • Utvecklingsmöjligheter i form av intern utbildning och fortbildning
  • Personalförmåner
  • Trygga anställningsvillkor
  • Digitala arbetsverktyg

  För att möta vision 2030 i Kristianstad kommun, krävs ett närvarande ledarskap. Cheferna företräder i alla sammanhang kommunen som arbetsgivare. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar ledaren sina medarbetare för att skapa mervärde för Kristianstads kommun. 

  Tillsammans med fem kompetenta chefskollegor ingår du i ledningsgruppen som leds av en verksamhetschef. Som stöd finns teamledare samt stödfunktioner. Du leder en grupp med 20 medarbetare som består av socionomer och en specialistsocionom. Enheten ansvarar för det myndighetsutövande arbetet med förhandsbedömningar, utredning av barns och ungdomars behov, beslut om och uppföljning av insatser med mera. I enheten ingår ett utredningsteam och ett mottagningsteam. Ledningsmötena utgör ett dynamiskt forum för såväl chefsgruppen som inbjudna stödfunktioner och med gemensamma krafter drivs arbete framåt. I ditt chefsuppdrag bidrar du till att Kristianstad kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ditt driv ska bidra till en organisation i ständig utveckling med tydligt och moget ledarskap som möjliggör fortlöpande förbättringar. Du skapar tillitsfulla relationer och ser tillit och glädje på arbetet som självklart. Du förväntas leverera enligt de i verksamhetsplanen uppsatta målen. 

  Vi erbjuder:
  • Gedigen introduktion och en mentor
  • Utvecklingsmöjligheter i form av intern utbildning och fortbildning
  • Personalförmåner
  • Trygga anställningsvillkor
  • Digitala arbetsverktyg