You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

handläggare eller utredare till enheten för stöd och samverkan.

job details

summary

    job details
    Länsstyrelsen Östergötland söker nu en eller flera handläggare och/eller utredare till Enheten för stöd och samverkan. Enheten för stöd och samverkan är en av två enheter inom den nybildade Avdelningen Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den nya avdelningen planeras starta under hösten 2022. Avdelningen ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Nya verksamhetsområden kan tillkomma över tid utifrån nya regeringsuppdrag.

    Till den nya avdelningen söker vi handläggare och utredare, med olika erfarenheter och kompetenser, som vill vara med och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Vid Enheten för stöd och samverkan finns en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för att få råd och vägledning på generell nivå. Enheten ansvarar även för utveckling av samverkan, samordning av regionala resurscentrum och genomförande av kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, seminarier och föreläsningar.
    Länsstyrelsen Östergötland söker nu en eller flera handläggare och/eller utredare till Enheten för stöd och samverkan. Enheten för stöd och samverkan är en av två enheter inom den nybildade Avdelningen Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den nya avdelningen planeras starta under hösten 2022. Avdelningen ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Nya verksamhetsområden kan tillkomma över tid utifrån nya regeringsuppdrag.

    Till den nya avdelningen söker vi handläggare och utredare, med olika erfarenheter och kompetenser, som vill vara med och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Vid Enheten för stöd och samverkan finns en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för att få råd och vägledning på generell nivå. Enheten ansvarar även för utveckling av samverkan, samordning av regionala resurscentrum och genomförande av kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, seminarier och föreläsningar.