employer brand center

Randstad Employer Brand Research är världens mest omfattande undersökning inom Employer Branding med 26 medverkande länder. Undersökningen sammanställer vad svenska folket tycker är viktigast när de väljer arbetsgivare. 

bygg ett starkt employer brand.

Genom insikter från Randstad Employer Brand Research ligger du steget före i den ökande konkurrensen om talangerna. Vilka är deras drivkrafter, vad motiveras de av och vad de har för preferenser? Ladda ner vår rapport från 2017 för att få kunskap om vad svenskarna anser viktigast i valet av arbetsgivare och hur du bäst bygger ditt Employer Brand.

ladda ner rapporten

vinnare Randstad Award 2017

Baserat på undersökningen korar vi en vinnare som utnämns till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I år tog Sveriges Television hem det ärofyllda priset!

På andra till femte plats kom Volvo Car Group, Volvo Group, Sveriges Radio och CGI.

Se topp 20 - Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

SVT-Vinnare.jpg
Volvo-Car-Vinnare.jpg
Volvo-group-Vinnare.jpg
Employer Brand Research powered by Randstad

lär känna din målgrupp

Randstad Employer Brand Research ger dig insikterna som du behöver för att förstå vad som driver och motiverar svenskarna vid val av arbetsgivare. Du kan även använda insikterna för att forma din organisations Employer Branding strategi.  

Vi undersöker årligen flera olika ämnen, globalt och lokalt i varje enskilt land. Huvudfokus för Randstad Employer Brand Research är att samla in information om vad människor tycker är attraktivt hos en arbetsgivare. Vi tittar extra noga på några utvalda företag, sektorer samt 10 nyckelattribut, t ex lön, karriärutveckling och utbildning.

fakta & siffror 2017

 • kontor.png 31 %
  tycker att tillverkning är den mest attraktiva sektorn i Sverige
 • sektor.png 41 %
  kan tänka sig att jobba i en annan sektor än de gör idag
 • arbetsmiljo.png 1 av 9
  tycker att en trivsam arbetsmiljö är viktigast när de väljer jobb
 • automation.png 30 %
  tycker att automation gör deras jobb bättre
Vad är viktigast vid val av arbetsgivare 2017?

hall of fame

Randstad Employer Brands Hall of Fame hyllar framstående företag som lyckats med prestationen att rankas högst i vår undersökning hela tre år i följd. För första gången i Sverige har vi nu en arbetsgivare som gjort det - IKEA. Vill du veta mer om hur IKEA jobbar med employer branding och hur de lyckats bli så framgångsrika?

Se en intervju med IKEA här. Tillsammans med IKEA har vi globalt tre till arbetsgivare som lyckats ta sig in i hall of fame i sina respektive länder: WestJet Airlines i Kanada, John Lewis i Storbritannien och Mercedes Benz i Argentina.

Hall of fame IKEA

om Randstad Employer Brand Research

Vilka deltar i Randstad Employer Brand Research?

Vilka deltar?
Med 26 medverkande länder är Randstad Employer Brand Research världens mest omfattande employer branding-undersökning. För att säkerställa undersökningens objektivitet väljer vi ut de 150 största företagen i varje land. 

Dessa presenteras sedan för ett representativt urval av respondenter; anställda, studerande och arbetssökande i åldern 18–65 år. En viss viktning mot personer under 40 görs eftersom undersökningens huvudsakliga målgrupp är potentiella medarbetare.

Hur skiljer sig undersökningen?
Till skillnad från liknande undersökningar är HR-personal, anställda eller experter inte inbjudna att delta i undersökningen, vilket garanterar maximal objektivitet.

Respondenterna ombeds att identifiera de företag som de känner igen och får sedan uppge om de skulle vilja arbeta för dem. Slutligen ombeds respondenterna utvärdera företagen på 10 nyckelpunkter som ger en tydligare bild av uppfattningen om arbetsgivarens varumärke.

Hur skiljer sig undersökningen?
Vad är viktigast vid val av arbetsgivare 2017?