insikter från Randstad Employer Brand Research 2016

En kort och enkel infographic med exempel på vad man kan läsa ut av världens mest omfattande employer branding-undersökning.