insikter från randstad employer brand research 2017.

En kort och enkel infographic med exempel på vad man kan läsa ut av världens mest omfattande employer branding-undersökning.

vad är viktigast vid val av arbetsgivare 2018?

Ladda ner vår rapport, Randstad Employer Brand Research 2018, där vi sammanställt synpunkter från över 5 000 respondenter i Sverige om vad de värdesätter hos en arbetsgivare.

ladda ner rapporten