2017 års globala employer branding-rapport för sektorn.

Randstad har tagit fram globala sektorrapporter för IT, engineering, finance, life och science.

I rapporterna för varje sektor (IT, engeneering, finance och  kan du bland annat läsa om hur sektorn globalt står sig mot andra sektorer, vad anställda inom sektorn efterfrågar och tips på vad man bör fokusera på för att säkra kompetensförsörjningen. 

Underlaget till rapporten är online-intervjuer som genomförsts med över 160 000 respondenter mellan 18-65 år, med en överrepresentation på respondenter mellan 25-44 år.

Läs Randstads rapporter här: IT, engeneering, finanance, life och science.