Rekrytering - kvalitetssäkrat med garantier | Randstad

rekrytering träffsäkert och kvalitetssäkrat.

Rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet, metodik och engagemang. Vi på Randstad använder oss av en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett stort nätverk och erfarna samarbetspartners för att hitta rätt kompetens för just din verksamhet.

kontakta oss

En lyckad rekrytering innebär inte bara en ny medarbetare. Det innebär också att du får in den kompetens, de erfarenheter och de idéer som hjälper ditt företag att utvecklas. Vår välutvecklade och kvalitetssäkrade rekryteringsprocess gör att vi kan hitta de kandidater som matchar era behov och er företagskultur allra bäst.

En rekryteringsprocess med Randstad börjar med att vi gör en 360-graders analys som kartlägger ditt företag, företagets ledningsstil och tjänstens profil. Med analysen som utgångspunkt har vi rätt förutsättningar för att hitta de kandidater som passar bäst. Våra rekryteringskonsulter har själva lång arbetslivserfarenhet från de områden de rekryterar inom och blir en värdefull resurs för att kartlägga ditt rekryteringsbehov och hitta rätt kompetens. En viktig del i rekryteringsprocessen är att ta väl hand om alla sökande, vi säkerställer också att alla sökande får en positiv upplevelse av rekryteringsprocessen och indirekt ditt företags varumärke.

stöd med delar av rekryteringen

Som kund kan du välja om du vill ha hjälp med hela rekryteringsprocessen eller delar av den. I samråd med våra rekryteringskonsulter tar vi fram en process som passar just ditt behov.

Vi erbjuder följande delar ur rekryteringsprocessen som separata tjänster:

Bakgrundskontroll
När du vill komplettera intervjuer, analyser, tester och referenstagning med en mer omfattande kontroll av personens bakgrund.

CV-urval 
Komplement för ökat annonsinflöde, breddning av inflödeskanaler, administrativt stöd och urval av CV:n.

Intervjuteknik 
Utbildningen vänder sig till rekryterande chefer som saknar eller behöver utveckla sin kunskap i att rekrytera och ger såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter.

Second opinion 
Kvalificerade personbedömningar vid rekrytering och medarbetarutveckling. Bas-, specialist- eller ledningsnivå.

rekrytering både nationellt och internationellt

Som världens näst största rekryteringsföretag har Randstad ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt, som vi använder för att hitta den bästa kompetensen. Vare sig du söker personal på nationell eller internationell nivå kan vi hjälpa dig.

vill du veta mer?

Randstad har hjälpt kunder att rekrytera i mer än 50 år, men det är inte det viktigaste. Vi vet vad som händer på arbetsmarknaden, vi kan våra kunder och kandidater och kan leverera exakt rätt person till rätt arbetsplats. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att rekrytera. Ring oss på 020 170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan