Inhouse services | Randstad

inhouse services storskalig bemanning

Inhouse Services är ett bemanningskoncept som innebär att vi skapar skräddarsydda lösningar för storskaliga behov. Konceptet bygger på samma metoder som LEAN där vi i samarbete med våra kunder skapar de mest kostnadseffektiva lösningarna för flexibilitet.

kontakta oss

När det gäller mer omfattande volymlösningar för bemanning har Randstad utvecklat ett unikt koncept, Randstad Inhouse Services (RIS). Lösningen innebär en skräddarsydd HR-process; från rekrytering, urval och introduktion till planering, ledning och uppföljning.

Storskalig bemanning kräver processledning, vilket vi är specialister på. Vi sätter upp ett eget inhouse team dedikerat för dina behov. Teamet består av en kundansvarig och en processansvarig. Dessutom ingår en personalansvarig och en personalassistent som finns på plats i kundens lokaler och arbetsleder konsulterna i det dagliga arbetet. Inhouse teamet gör även introduktionen, går igenom alla rutiner och arbetstränar konsulterna på plats. Tack vare att vi har personal hos kunden minimeras vi-och-de-känslan. Vi kommer nära kundens verksamhet och förstår din organisationens behov på djupet.

Randstad Inhouse Services jobbar för att ständigt ha ett flöde av kandidater som intervjuas och kompetenssäkras för att bygga en pool av konsulter som är redo att jobba hos dig. Uppföljning är viktigt för oss och vi mäter löpande standardiserade KPI:er och nyckeltal för att säkra ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och mer motiverade medarbetare.

vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med inhouse services. Ring oss på 020 170 70 70 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan

så har vi hjälpt våra kunder

"Vi har ett stort behov av flexibel bemanning, vilket Randstads studentpool löser, såväl heltidsbemanning som deltidslösningar. Vi ser tillsammans över behovet och tar ett gemensamt ansvar för utbildning; en lösning som passar oss perfekt."
– Thomas Johansson, produktionschef, Isringhausen

läs hela artikeln