Chefsrekrytering & Executive Search | Randstad

chefsrekrytering och executive search.

Nyckeln till framgång och lönsamhet är att anställa rätt person till rätt plats, speciellt i ledande positioner. Med kompetenta och engagerade rekryteringskonsulter samt en kvalitetssäkrad process och omfattande nätverk hjälper vi dig att lyckas.

Randstad har rekryterat chefer till ledande befattningar i decennier inom så väl privat sektor som offentlig verksamhet. Våra uppdragsgivare är allt från stora koncerner till mindre företag och vi arbetar med chefsrekrytering över hela Sverige, från norr till söder.

Vi är en trygg och strategisk samarbetspartner som bidrar till att utveckla er organisation genom att hitta framgångsrika ledare med rätt egenskaper och kompetens. Randstad har stor erfarenhet av att analysera verksamheter och utifrån analysen skapa en träffsäker och omfattande kravprofil, för att matcha rätt nyckelperson med ert företag.

En viktig del i processen är att vara rådgivande och agera bollplank till dig genom hela rekryteringsprocessen. Våra seniora rekryteringskonsulter finns alltid tillgängliga för dig om du har frågor eller funderingar. De har lång erfarenhet av personlighets- och begåvningstester och av att validera testresultat på ett seriöst tillvägagångssätt. På så sätt säkerställer vi att kandidaten verkligen är rätt för er.

Vi har ett omfattande nätverk och är en seriös partner till kandidater som söker sin nästa utmaning i yrkeslivet. För oss är det viktigt att ha fokus på att alla våra kandidater känner sig väl bemötta. Vi jobbar för att kandidaten ska få en så bra upplevelse som möjligt av rekryteringsprocessen, på vägen till ett nytt jobb.

chefsrekrytering, så går det till

Vår gedigna rekryteringsprocess inleds alltid med en grundlig behovsanalys. Vi säkerställer att vi förstår såväl kundens situation och behov som de utmaningar och möjligheter som finns i den roll som vi rekryterar till.

Tillsammans med rekryterande chef och andra relevanta beslutsfattare gör vi en grundlig behovsanalys där vi går igenom uppdragets karaktär och kravprofilen för tjänsten. Viktigt för oss är även att ta del av kundens värderingar och företagets kultur.

Efter genomförd analys föreslår vi arbetsmetod för chefsrekryteringen. För vissa roller lämpar sig annonsering och i andra fall genomför vi en ren search-process. Ibland är bästa lösningen att kombinera search och annonsering. I de fall vi beslutar oss för annonsering stöttar vi vid val av media samt med utformning och publicering av annons. Vi kan även erbjuda en av marknadens bästa exponeringar i digitala kanaler.

När vi hittat lämpliga kandidater genomför vi intervjuer enligt vår kvalitetssäkrade intervjumetodik för chefsrekrytering där vi säkerställer att intervjun är kompetensbaserad. Muntlig och skriftlig presentation av relevanta kandidater sker med exempelvis CV, betyg, intyg, bakgrundskontroller, referenser.

Vi arbetar även med kvalitetssäkrade tester, grundlig referenstagning samt bakgrundskontroll av de utvalda kandidaterna. Våra seniora rekryteringskonsulter är certifierade användare av bland annat QPQ, Verify, MQ, MAP, Matrigma samt Hogans. Vid behov har vi också möjlighet att utföra Assessment. Vår djupgående kompetens när det gäller personbedömning ger dig en trygghet vid valet av nya ledare.

För att slutligen säkerställa kvalitén i våra processer följer vi alltid upp rekryteringen med såväl dig som kund som med kandidat efter påbörjad anställning.

låter det intressant?

Ring oss gärna, så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar med chefsrekrytering och Executive Search och om fördelarna med att välja oss som en långsiktig samarbetspartner.

Chefsrekrytering i Stockholm
Maria Strömberg, 073 343 46 15, maria.stromberg@randstad.se

Chefsrekrytering i Göteborg och västra Sverige
Marie Karlsson072 988 94 49, marie.karlsson@randstad.se

Chefsrekrytering i Malmö och  södra Sverige
Jennie Strömqvist, 072 500 48 90, jennie.stromqvist@randstad.se 

Chefsrekrytering i Västerås och mellersta Sverige
Malin Brock, 073 343 43 56, malin.brock@randstad.se

Interim management

För dig som behöver en tillfällig ledare i tider av förändring, för ett specifikt projekt, en föräldraledighet eller annan frånvaro av ledare kan vi erbjuda Interim Management. 

läs mer

så har vi hjälpt våra kunder

"Hitachi Power Tools stod inför en tillväxtresa och sökte en ny VD som kunde ta företaget till nästa nivå. Randstad skötte rekryteringen och redan efter ett år kunde tydliga resultatförbättringar märkas."
– Magnus Nilsson, VD, Hitachi Power Tools i Sverige

läs hela artikeln