Bemanning: när du vill hyra personal | Randstad

bemanning snabbt och flexibelt.

I dagens föränderliga omvärld blir det allt svårare att planera för framtiden. Genom att anlita oss för bemanning får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa resurserna utifrån ditt behov.

kontakta oss

De flesta företag behöver någon gång ta in extra personal under en begränsad period. Det kan röra sig om specialistkompetens för ett projekt, föräldravikariat, sjukfrånvaro eller produktionstoppar.Vi har lång erfarenhet av bemanning och har hjälpt både stora och små företag att lösa sin personalbrist. Oavsett hur ditt behov ser ut hjälper vi dig gärna när du behöver hyra in personal.

För oss är det inte bara viktigt att kunna leverera personal snabbt och effektivt, vi lägger även stor vikt vid att lära känna våra kunder och förstå deras företagskultur och arbetsstruktur. Det gör vi genom vår unika 360-modell, där du som kund har en och samma kontaktperson under hela processen. På så sätt kan vi matcha ditt behov mot rätt konsult samtidigt som vi säkerställer att ingenting faller mellan stolarna. Våra konsultchefer är specialiserade inom olika branscher och du får alltid en kontaktperson som kan din bransch och ditt yrkesområde.

Tack vare vår långa närvaro på marknaden har vi hunnit skaffa oss ett brett nätverk och en gedigen kandidatbank. Det gör att vi kan vara både snabba och flexibla med bemanningen oavsett omfattningen av ert personalbehov.

fördelar med bemanning

  • Du får snabbt in de medarbetare du behöver utan att själv ansvara för rekryteringsprocessen.
  • Vi tar ansvar för lön och betalar alla kostnader som är kopplade till konsulterna som jobbar hos dig; till exempel arbetsgivaravgifter, försäkring och pension.
  • Du lär känna många nya, potentiella medarbetare om du behöver anställa framöver.
  • Du får hyra in personal för tiden du har behov av och betalar bara för de timmar våra konsulter arbetar hos dig.
  • Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som garanterar våra konsulter trygga anställningar.

Randstad har levererat bemanningslösningar till företag i mer än 50 år, men det är inte det viktigaste. Vi vet vad som händer på arbetsmarknaden, vi kan våra kunder och kandidater och kan leverera exakt rätt person till rätt arbetsplats. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa dina personalbehov genom bemanning. Ring oss på 020 170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan

bemanning löste växtvärken

"Arbetstoppar uppstår kontinuerligt och vi behöver ta in personal på kort varsel. Därför har vi anlitat Randstad som kompetensförsörjningspartner. De är flexibla och snabbfotade, det har hänt att jag har träffat personer på fredagen som har börjat direkt efter helgen."

─ Hanna Snaar, Logistics Manager, Arcam.

läs mer