Söker du jobb? Tänk på att ditt CV är ett av de viktigaste verktygen i jobbjakten. Det ska vara kort och koncist, max två sidor långt och beskriva vem du är och vad du har gjort.

Det är viktigt att CV:et är anpassat efter den tjänst du söker och att det är överskådligt, lätt att läsa med tydliga rubriker.

Vad ska man då tänka på om man söker det eftertraktade jobbet på Randstad eller någon annanstans?
Börja med att fundera på om ditt CV ska ha kronologisk struktur, vilket är vanligast. Dina erfarenheter och din situation avgör vilken struktur som passar bäst. Ett kronologiskt CV visar dina erfarenheter i den ordning de inträffade, med din senaste, mest aktuella erfarenhet först. Ett tematiskt CV lägger tonvikten på vad du kan snarare än på vad du har gjort. Du sorterar dina erfarenheter utifrån innehåll istället för kronologiskt. Det gör det lättare att lyfta fram sådant som du inte arbetat med på länge och sådant som du gjort utanför arbetslivet som du tror är viktiga för jobbet.

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedata ska finnas med på samtliga sidor. Inled med att sammanfatta dina styrkor i en fras, matchad mot det sökta jobbet. Och glöm inte att korrläsa, ett felstavat CV ökar inte dina chanser att få jobbet!

Fyll sedan på under följande rubriker:

 • Yrkeserfarenhet – företagsnamn, årtal och yrkesroll ska vara lätta att hitta. Arbetsuppgifterna ska vara enkelt beskrivna.
 • Utbildning/kurser – utbildningssamordnare, period och utbildningsnamn ska vara lätta att hitta. Kort beskrivning av ämneskurs/inriktning.
 • Data-/IT-kompetens – beskriv först programvara, system eller hårdvara. Sedan hanteringsnivå: mycket goda kunskaper, goda kunskaper, grundläggande kunskaper.
 • Språkkunskaper – skriv först vilket språk det gäller, sedan nivå i tal och skrift: flytande, mycket goda kunskaper, goda kunskaper, grundläggande kunskaper.
 • Övrigt – körkort av olika slag, certifikat, militärtjänst, föreningsarbete, förtroendeuppdrag.
 • Personligt – kort om familj och fritidsaktiviteter. Ett CV med bild säger mer än tusen ord. Men välj bilden med omsorg och tänk på att bilden ska passa den tjänst du söker.
 • Referenser – skriv endast: "lämnas på begäran".

Glöm inte att beskriva dina arbetsuppgifter. Gå kort och stegvis igenom vad du gjorde under en typisk dag på jobbet. Vilka ansvarsområden hade du? Beskriv kort arbetsuppgifter som du utförde, börja aktivt med vad du tycker att du har åstadkommit.

Och lyft fram konkreta exempel på jobberfarenheter. Tänk på att boosta ditt CV och framhäva i din kompetens så att den matchar den arbetsgivarens behov.

våra 6 tips för ett riktig bra CV

 • Lägg tid på att anpassa ditt CV efter tjänsten du söker.
 • Lyft fram relevant erfarenhet samt personliga egenskaper som kvalificerar dig för tjänsten.
 • Var tydlig med varför du vill jobba för just det här företaget i den specifika rollen. Ge gärna några exempel på varför arbetsuppgifterna och företaget passar just dig.
 • Se till att ditt CV är lättläst och överskådligt – även gällande titlar, år och anställningsformer.
 • Var pedagogisk och tydlig när du beskriver dina tidigare erfarenheter – räkna inte med att din titel beskriver rollen tillräckligt väl.
 • Se till att Cv:et är fritt från stavfel eller andra stilistiska fel. Att ha med en bild i Cv:et kan vara en fördel, men tänk på att välja bild med omsorg. Även bilden ska stämma överens med tjänsten du söker.

Fler tips, råd och mall för CV