VA utredare till Täby Kommun.

Detaljer

Kontakt:
Hannah Sandström, 
+46 733 434 534, 
hannah.sandstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-04-15
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Stockholms län, 
Täby kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet

arbetsbeskrivning.

Tycker du att hydraulisk modellering av VA nätet är en viktig pusselbit i den framtida försörjningen av  spillvatten, dagvatten och vatten? Vill du bli vår specialist inom hydraulisk modellering och dela med dig av din kunskap till enheten? 

VA-enheten i Täby består av 25 medarbetare som upprätthåller VA-verksamhetens olika delar. Tillsammans angriper vi varierande frågeställningar på ett lösningsfokuserat sätt med ett förvaltande perspektiv. 

I rollen som VA-utredare är ditt ansvar främst att säkerställa VA-anläggningens kapacitet. Du arbetar i en samordnande strategisk roll med utgångspunkt från översiktsplanens tidshorisont. Här konkretiserar du flödes situationen i ledningsnätet utifrån kommunens olika utbyggnadsplaner och visioner med modelleringsverktyg. Till exempel kan du utreda huruvida en ledningssträcka klarar av föreslagen byggnation uppströms, eller ta fram åtgärdsförslag för de ledningssträckor som har underkapacitet.

ansvarsområde.

Utifrån fastställd nulägesbild av samtliga ledningsslag spillvatten, dagvatten och vatten bidrar du med att:

-       Fastställa VA-huvudmannens utbyggnadsplan tillsammans med övriga på VA-enheten som VA-projektörer och VA-byggledare. 
-       Ta fram detaljplaner genom att bevaka VA-huvudmannens intressen.
-       Utreda VA-huvudmannens ansvar i försäkringsärenden vid exempelvis översvämningar. 
-       Fastställa löpande kapacitetssituationen i ledningsnätet för respektive ledningsslag och visualisera i karta. 
-       Identifiera flaskhalsar i ledningsnätet utifrån kommunens utbyggnadsplaner. 
-       Föreslå åtgärder för att säkerställa kapaciteten på identifierade ledningsstråk 
-       Årligen uppdatera kommunens hydrauliska modell utifrån förändringar i anläggningen som är utförda i ny- och reinvesteringsarbeten ansvarsområden.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har: 
-       Högskoleexamen inom väg/vatten/miljö eller liknande alt. relevanta yrkesutbildningar. Alternativt flerårig erfarenhet av VA, med kännedom om branschnormer och berörda lagrum. 
-       Goda kunskaper om branschpraxis avseende VA genom tillämpning av Svenskt vattens publikationer: P90, P104, P110, ABVA och VA-taxa. 
-       God kännedom om ledningarnas hydrauliska förutsättningar och kan dimensionera nya VA ledningar. 
-       Haft en beställande roll inom VA för en kommun eller bolag alternativt arbetat som konsult inom VA med fokus på projektering och hydrauliska utredningar 
-       B-körkort 
 
Meriterande: 
-       Då vi gärna ser att du antingen är eller vill bli vår specialist på hydrauliska modeller ser vi det som meriterande med erfarenhet av detta. Även erfarenhet av CAD samt detaljplanearbete ser vi som meriterande. 
 
Som person är du någon som har lätt för att nätverka med kollegor och andra intressenter. Om det finns information som du saknar för ditt arbete har du en förmåga att själv ta fram underlag för att komma vidare. Du är strukturerad, samarbetsorienterad och problemlösningsorienterad. Du har en förmåga att sätta upp planer för ditt arbete och genomför dessa i tid. Du ser lösningar där alla parter gagnas och fokuserar på det gemensamma målet. Du löser problem enkelt och effektivt och tänker även på hur framtiden påverkas av besluten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ansökan.

Låter det intressant? Vi vill ha din intresseanmälan senast 2020-04-15
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid. Tillsättning sker enligt överenskommelse. 

I denna rekrytering har Täby kommun valt att samarbeta med Randstad Engineering, rekryteringskonsult Hannah Sandström, tel: 0733-434 534, hannah.sandstrom@randstad.se
 
Fackliga kontaktpersoner:
 
Elisabeth Rosenberg
Facklig företrädare SACO
08-555 590 00
 
Maud Adamsson
Facklig företrädare Vision
08-555 592 85
 

om Täby Kommun.

om täby kommun.

Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.

På vår hemsida http://www.taby.se/ kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Samhällsutvecklingskontoret som består av sex avdelningar är en viktig aktör när Täby växer. Organisationsupplägget är unikt där avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. Vill du vara med och skapa det framtida Täby?

https://www.taby.se