Utredningsingenjör VA-Utbyggnad till VA-nät.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Söder, 
0708-298 258, 
sofie.soder@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-08-17
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Bygg & anläggning

arbetsbeskrivning.

Vill du vara med och möjliggöra Uppsala kommuns planerade expansion? Gillar du att lösa problem och utreda komplexa frågor?

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar. Vi söker nu en Utredningsingenjör på avdelningen VA-nät på Uppsala Vatten och Avfall AB. 

ansvarsområde.

Som Utredningsingenjör för VA-Utbyggnad kommer du ingå i en grupp med fyra andra utredningsingenjörer som tillsammans arbetar för att bygga ut det allmänna VA-ledningsnätet för att möjliggöra den planerade expansionen i Uppsala kommun. 

Som Utredningsingenjör kommer du tillsammans med vår Planeringsavdelning att utreda möjligheterna till utbyggnad av det allmänna VA-ledningsnätet utifrån kommunens planförslag samt bevaka VA-huvudmannens intressen i planprocessen. 

I tjänsten ingår att efter beslutad detaljplan, eller annan exploatering, planera för utbyggnad av det allmänna VA-ledningsnätet, inklusive pumpstationer, tryckstegringsstationer och dagvattenanläggningar, samt ta fram underlag för investeringsbeslut. Arbetet görs i ett nära samarbete med övriga utredningsingenjörer, projektägaren, strateg och modellerare, och andra expertfunktioner inom bolaget.  Detaljprojektering, upphandling och byggledning utförs av bolagets Projektavdelning.

Eftersom verksamheten utvecklas kan arbetsuppgifter tillkomma eller förändras.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har en relevant civilingenjörsutbildning inom miljö- och vattenteknik eller motsvarande, alternativt lång praktisk VA-erfarenhet. Du har kunskap och erfarenhet av VA-planering och/eller projektering. 

Som person är du driven och analytisk med god teknisk förståelse. Du trivs samt stimuleras av en roll där du förväntas ta egna initiativ för att lösa problem.

Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga och kan skapa och utveckla goda relationer både inom och utanför den egna organisationen. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ansökan.

Ort : Uppsala.

Omfattning : Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2021-08-17

För information : I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Söder, 0708 – 298 258 sofie.soder@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se