Teknisk förvaltare - brand.

Detaljer

Kontakt:
Petra Pettersson, 
petra.pettersson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-01-25
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västra Götalands län, 
Göteborg kommun
Kategori:
Bygg & anläggning
Specialisering:
Byggnadsingenjör

arbetsbeskrivning.

Som teknisk förvaltare - brand tillhör du avdelningen Fastighetsservice och rapporterar till chef fastighetsservice. 

Du stödjer förvaltningens olika roller i det dagliga arbetet och säkerställer att brandskydds-arbetet bedrivs effektivt, att myndighetskrav utförs systematiskt och att utförandet dokumenteras utifrån fastighetsägaransvaret. Arbetet utförs utifrån myndighetskrav, säkerhets- och arbetsmiljöaspekter och med stort kundfokus. Du är delaktig i förberedelse och utförande av planerat underhåll där du bl a arbetar parallellt med att säkerställa att underhållsplanen för brandskyddet hålls uppdaterad. Rollen innebär ett beställaransvar för ditt ansvarsområde men du bidrar även med din spetskompetens som kravställare vid upphandling och som sakkunnig vid om- och tillbyggnader samt nyproduktion. Du upprättar budget och har uppföljnings- och kostnadsansvar för området brandskydd.

ansvarsområde.

Som teknisk förvaltare - brand tar du ansvar i arbetet med att föra in Higabs avdelning Fastighetsservice i ett modernt digitalt arbetssätt inom ditt ansvarsområde. Du samverkar med övriga tekniska förvaltare och fastighetsingenjören för att säkerställa att Higabs kunder och medarbetare ges en hög och jämn kvalitetsnivå. I ett pågående förbättrings- och utvecklingsarbete är en uppgift att utarbeta en teknisk standard för bolagets gemensamma brandskydd.
 
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer, vårt arbetssätt och att öka kundnöjd-heten. Det är viktigt att du bidrar med din erfarenhet och ser till helheten i organisationen för att vi tillsammans ska lyckas. Huvudfokus är kundnytta och kvalitet där kommunikation med Higabs kunder är en viktig del.

Fastighetsservice består idag av 14 fastighetstekniker, fyra tekniska förvaltare och en fastighetsingenjör. Förutom samarbete i teknikgruppen arbetar du tillsammans med övriga delar av organisationen, främst fastighetsförvaltare och projektledare.

Vi erbjuder

Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga - och ibland tuffa - utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag.

Vi är stolta över att förvalta en stor del av stadens kulturarv. På Higab får du engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att vårda och utveckla göteborgarnas hus och bidra till att forma vår växande stad.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har flerårig dokumenterad erfarenhet av brandskyddsarbete och teknik. Vi ser gärna att du arbetar som teknisk förvaltare - brand idag. Du har tidigare haft en självständig roll med god struktur, ordning och reda och är van att implementera bra arbetssätt när det gäller brandskydd samt leda mindre projekt. Du har relevant högskoleutbildning eller har på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Då vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader är även erfarenhet av byggnadsvård meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förutsättningar för tjänsten är god samarbetsförmåga och analytisk förmåga, hög social kompetens med helhetssyn och förmåga att bedöma och tillgodose kundernas behov. 

Den här tjänsten är för dig som vill arbeta i, och bidra till en positiv företagskultur med engagerade kollegor där vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, där vi bryr oss, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi uppmuntrar personlig utveckling inom bolaget.

ansökan.

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Du är välkommen att söka tjänsten direkt i bifogad länk. Ansvarig för rekryteringen är Petra Pettersson, e-post petra.pettersson@randstad.se Intervjuer kommer att hållas löpande. Sista ansökningsdag är 25 januari 2022.

Välkommen med din ansökan!

om Higab AB.

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter i både offentlig och privat sektor. I vårt uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kultur-historiskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. Bolaget omsätter 735 mnkr, har ca 100 anställda och ett fastighetsbestånd på drygt 615 000 m². 

https://www.higab.se