Senior Utredningsingenjör till Uppsala vatten & avfall, VA-nät.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Elisson Söder, 
0708 - 298 258, 
sofie.elisson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-11-09
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet

arbetsbeskrivning.

Utredningsingenjör som vill vara med att bygga det framtida Uppsala. 
Gillar du att vara med där det händer? Vill du vara med och säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning för Uppsalas växande befolkning? 

Då kan det vara dig vi söker till arbetet som utredningsingenjör på avdelningen VA-nät på Uppsala vatten och Avfall AB. 

ansvarsområde.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar. Vi söker nu en erfaren utredningsingenjör som kan bevaka kommunens utbyggnadsplaner och säkerställa att exploatering sker på ett sätt som innebär att befintliga och nya invånare är förvissade om en miljö- och kvalitetsmässigt god VA-försörjning. 

Som utredningsingenjör kommer du att arbeta i en grupp om tretton medarbetare med uppdrag att förvalta och utveckla det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet i ett växande Uppsala. Du kommer att tillsammans med dina kollegor fokusera på utbyggnad av ledningsnätet kopplat till exploatering. Du bevakar kommunens exploateringsprojekt hela vägen från idé till byggnation, samordnar tekniska utredningar i tidigt skede avseende hur VA-försörjningen kan lösas på bästa sätt och arbetar tillsammans med vår planeringsavdelning och projektavdelning vid planering, projektering och genomförande. Du representerar även bolaget som förvaltare av ledningsnätet vid ledningssamordning där du även bevakar bolagets intressen rörande dagvattenfrågor.  

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat tekniska förstudier för ny- och ombyggnad av VA-nät, kapacitetsutredningar och andra typer av utredningar, som utförs på egen hand eller i en beställarroll. I arbetet ingår även att föra dialog med kommunens planerare och föra dialog med verksamhetsutövare och fastighetsägare om tekniska lösningar utifrån lagkraven kring VA. I tjänsten ingår också att granska ritningar och projekteringsunderlag, delta i samordning av kontroller och uppföljning när planerade byggnationer riskerar att skada Uppsala Vattens ledningar, och vid uppkommen skada, överlämna ärendet till ansvarig för skadestånd.

Andra arbetsuppgifter som kan ingå är att bereda beslutsunderlag avseende utökning av VA-verksamhetsområdesgränserna i samband med exploatering och att tillsammans med övriga kollegor utveckla och säkerställa en långsiktigt drift-, miljö- och kvalitetssäker VA-anläggning, exempelvis genom revidering av projekteringsanvisningar, framtagande av rutiner, riktlinjer mm. 

Eftersom verksamheten ständigt utvecklas kan arbetsuppgifter tillkomma eller förändras.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och några års erfarenhet från VA-branschen eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Du har arbetat med projektering, planering eller utredning av infrastruktur och har ett intresse för beräkningar. Har du jobbat som VA-ingenjör är det en merit.

Som person är du driven och analytisk med god teknisk förståelse. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat men är även duktig på att samarbeta med andra. För att lyckas i tjänsten behöver du ha god kommunikativ förmåga. Du skapar och utvecklar goda relationer samt uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Som utredningsingenjör har du många olika kontakter, externt och internt, vilket ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och en förståelse för olika funktioner i och utanför organisationen. 

B-körkort är ett krav. 

ansökan.

Ort : Uppsala.

Omfattning : Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2020-11-09

För information : I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Elisson Söder,  sofie.elisson@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se