Sektionschef Planering Nät till Uppsala.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Elisson Söder, 
0708 29 82 58, 
sofie.elisson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-06-08
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Bygg & anläggning
Specialisering:
Byggledare

arbetsbeskrivning.

Tillgång till rent vatten är en grundläggande samhällsfunktion och ett viktigt hållbarhetsmål.  Hos Uppsala Vatten och Avfall AB har du möjligheten att bli en viktig del i att säkra VA-tjänster för en stad i hållbar tillväxt. Vi siktar på att bli en av de ledande aktörerna i Sverige.

ansvarsområde.

Som chef över sektionen planering nät ansvarar du för att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att bidra till att Uppsala Vatten och Avfall AB kan leverera högkvalitativa tjänster till VA-kollektivet. Bolaget utvecklar för närvarande ett processorienterat arbetssätt. Din viktigaste uppgift är att strukturera, utveckla, leda och följa upp, genom att tydliggöra roller och leveranser. Rollen är självständig och kräver förmåga att på en taktisk nivå prioritera så att Uppsala Vattens övergripande mål uppnås och behov från både externa kunder och den interna verksamheten tillgodoses. 

I det dagliga arbetet innebär det att du tillsammans med ca 15 erfarna medarbetare: 
  • Säkerställer, tillsammans med planeringsavdelningen, den tekniska och administrativt/juridiska kompetensen som VA-huvudmannen behöver bära in i planprocessen, vid byggnationer och vid anslutning.
  • Planerar för och följer upp utbyggnad av VA-nät, t.ex. i rollen som projektägare och utredare
  • Ansvarar för förvaltning av VA-nätet samt dess förnyelseplanering
  • Förvaltar bolagets ledningsnätsdatabas och GIS system. 
  • Bistår avdelningen för VA-nät med framtagande av underlag och analyser för arbete med drift och underhåll av ledningsnäten, t.ex. i form av hydrauliska modeller
  • Stödjer externa och interna intressenter med utrednings- och analysunderlag gällande VA-nätet. 
  • Deltar i hanteringen och utredningen av skadeärenden
  • Tar fram förslag till beslut om utökning av verksamhetsområde
  • Arbetar tillsammans med VA-nätsstrategen fram analys- och beslutsunderlag för utveckling av VA-taxan för Uppsala Kommun
  • Agerar projektägare
Som sektionschef har du ansvar för verksamhet, budget och personal och rapporterar till avdelningschef för VA-nät och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Driftbudget för 2020 är ca 15 miljoner. 

kvalifikationer.

Vi söker dig med en fallenhet och ett genuint intresse för ledarskap, samhälle och långsiktigt hållbar miljö. Vi ser att helst du har en gedigen erfarenhet av att leda andra i kombination med lång erfarenhet från närliggande områden. 

Det är en stark merit om du har omfattande erfarenhet från VA-branschen. God kännedom om lagkrav, framför allt lagen om allmänna vattentjänster, är ett krav. Det är också meriterande om du har lång och omfattande erfarenhet inom bygg- och anläggnings-branschen. Grundförståelse för hur planering och genomförande av bygg- och anläggnings-projekt, speciellt inom VA, fungerar är viktig. Det krävs för att förstå de förutsättningar personalen har för att utföra arbeten inom sektionen.  

I ditt ledarskap uppskattar vi en balans mellan det mer raka, tydliga och det ödmjuka, coachande. Vi värdesätter strategisk förmåga och en fallenhet för administrativa processer. Vi ser helst att du har lång erfarenhet som ledare och chef. För att lyckas i din roll som sektionschef planering nät  krävs det att du är strukturerad, analytisk och drivande.

ansökan.

Sista dag för intresseanmälan är 2020-06-08. I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall med Randstad. För mer information vänligen kontakta rekryteringskonsult Sofie Elisson Söder, sofie.elisson@randstad.se 070 829 82 58.

Övriga upplysningar
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen och registerkontrollen som genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret.
Anställningen är på heltid tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och sker i nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer. 

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur. 

https://www.uppsalavatten.se