Revaq-samordnare.

Detaljer

Kontakt:
Hannah Sandström, 
+46733434534, 
hannah.sandstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-11-30
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Teknik

arbetsbeskrivning.

Vill du kombinera djup teknisk kompetens och analysarbete med utveckling av ett ledningssystem?
Vi söker nu en Revaq-samordnare inom avdelningen Hållbar affärsutveckling på Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och vi ser ett ökat tryck från både samhället och näringslivet för våra tjänster.

ansvarsområde.

Som Revaq-samordnare kommer du att arbeta i en avdelning med 10 personer som har i uppdrag att utveckla bolagets värdekedja utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Inom avdelningen finns upphandlings- och inköpsfunktionen, hållbarhetsamordnare, miljöcontrollers, energisamordnare, fordonssamordnare och en senior rådgivare inom strategi och affärsutveckling.

I din roll som Revaq-samordnare kommer du att ansvara för arbetet med bolagets Revaq-certifiering. Du kommer att arbeta med aktiviteter inom hela värdekedjan för att säkerställa att slam från våra reningsverk uppfyller kraven enligt Revaq. 

I rollen ingår bland annat följande arbetsmoment:
 • Förvalta, utveckla och följa upp ledningssystemet kopplat till Revaq, planera interna och externa revisioner  
 • Identifiera, planera och genomföra uppströmsaktiviteter, uppföljning och kontroll av utsläpp från större verksamheter, informationskampanjer gentemot hushåll och verksamheter
 • Spårning av utsläpp på ledningsnätet
 • Statistik och uppföljning av slamkvalitet 
 • Koordinering, uppföljning och årsrapportering av slamspridning
 • Remissinstans vid anmälnings- och tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet
 • Arbete med bolagets långsiktiga slamstrategi samt anpassning till nya lagkrav

I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med flera avdelningar inom bolaget. Du kommer även att samarbeta med miljöförvaltning och länsstyrelse i vissa frågeställningar.

arbetstider.

Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Ort : Uppsala.

kvalifikationer.

Given den bredd av arbetsuppgifter som rollen omfattar är det av stor vikt att du som person har en djup analytisk förmåga kombinerat med ett strukturerat och planerade tillvägagångssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat men har också lätt att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikativ förmåga och vara skicklig när det kommer till att  skapa och utveckla goda relationer.

 • Vi ser att du har en teknisk och/eller naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot vatten och avlopp alternativt miljö/kemi. 
 • Du har arbetslivserfarenhet från VA-verksamhet eller annan processindustri. 
 • Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utveckla och förvalta certifierade ledningssystem. 
 • Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
 • B-körkort är ett krav.

ansökan.

Sista ansökningsdag: 2020-11-30. Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

För information : I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad Engineering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Hannah Sandström, hannah.sandstrom@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. 

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se