Regional utvecklingsdirektör till Region Jämtland Härjedalen.

Detaljer

Kontakt:
Pernilla Keusch, 
+4670 149 87 85, 
pernilla.keusch@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-10-18
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Jämtlands län, 
Östersund kommun
Kategori:
Övrigt

arbetsbeskrivning.

Region Jämtland Härjedalen söker en erfaren, engagerad, och strategiskt orienterad ledare till rollen som Regional utvecklingsdirektör. Som Regional utvecklingsdirektör är du högste tjänsteman inom förvaltningsområdet samt chef över tre områdeschefer, verksamhetskontroller samt en administrativ assistent. I ditt dagliga arbete har du tillgång till olika stödfunktioner som också är en del av den förvaltningsområdets ledningsgrupp som du ansvarar för.  

Förvaltningsområdet Regional utveckling har en bred verksamhet med uppdrag inom en rad viktiga områden bland annat tillväxt, kultur, konst och bibliotek, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkbildning, samt internationellt samarbete. Dessa uppdrag samlas under 3 områden; Kultur och bildning, Kollektivtrafik och Hållbar tillväxt.  
Inom förvaltningen arbetar cirka 180 medarbetare varav 13 enhetschefer. Den politiska styrningen av den regionala utvecklingsverksamheten faller under Regionala Utvecklingsnämnden.

Kärnprocesser i verksamheten är regional utveckling, ägarstyrning och hantering av utvecklingsmedel. I förvaltningen ingår även North Sweden European Office som är Region Jämtland-Härjedalen och övriga Norrlands regioners  EU-representation i Bryssel.

Regionen äger även bolag så som tex Almi-företag, Torsta AB och Vattenbrukcentrum i Norr AB. Då besöksnäringen är en viktig del är Regionala Utvecklingsnämnden en av fler som ekonomiskt stödjer  Jämtland Härjedalen Turism.

Lockas du av rollen som regional utvecklingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen men bor inte i Östersundsområdet? Vill du flytta hit kommer du få stor glädje av friluftsintressen och skön natur men vi är även öppna för distansarbete efter överenskommelse, tex på en arbetshubb någonstans i länet.

ansvarsområde.

Som regional utvecklingsdirektör omfattas arbetsuppgifterna bland annat av:

  •  Personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för förvaltningens verksamhet.
  • Leda förvaltningens ledningsgrupp.
  • Utveckla verksamhetens processer och arbetsformer.
  • Förbereda och föredra ärenden för politiska beslut, och verkställa fattade beslut.
  • På tjänstemannanivå företräda regionala utvecklingsfrågor regionalt, nationellt och internationellt.
  • Nätverka och skapa goda relationer i kommunledningen och hos kommunpolitiker, näringslivets företagarföreningar, länsstyrelsen och bland internationella kontakter.
  • Ansvarar för att principer om styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll följs.
  • Ansvarar för att skapa en helhetssyn och driva och leda de förvaltningsövergripande frågorna.
Regionala utvecklingsdirektören är underställd regiondirektören och ingår i regionledningsgruppen.


arbetstider.

Heltid 100% med förtroendearbetstid.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av arbete som chef. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att leda andra chefer. Du ska kunna uttrycka dig väl, i både tal och skrift, då det ingår i arbetet att ta fram beslutsunderlag och föredra ärenden inför politiska beslut och ställningstaganden i olika regionala samverkansorgan.

För att klara jobbet tror vi att du:

• Har förmågan att se helheten
• Arbetar strategiskt och driver systematiska förbättringsarbeten.
• Arbetar resultatorienterat och har förmåga att fatta beslut.
• Inger förtroende och skapar en god kommunikation både internt och externt.
• Tar tillvara kunskap och kompetens bland medarbetare.
• Skapar ett positivt arbetsklimat genom dialog, samverkan och inkludering. 
• Har ett brett nätverk och erfarenhet av övergripande nationellt arbete. 
• Arbetar för att förankra och förtydliga visionen och värdegrunder i organisationen.

Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, kännedom om de regionala utvecklingsförutsättningarna i Jämtland Härjedalen och ett relevant kontaktnät på regional och nationell nivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ägarstyrning av kommunalägda bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en ledare som är lyssnande och tydlig. Det är också viktigt att du är strukturerad och utvecklingsorienterad, har god samarbetsförmåga, samt klarar av att arbeta under tidvis högt tempo i en politiskt styrd organisation. 

erfarenhet.

Flerårig dokumenterat god erfarenhet av att leda och utveckla en större organisation.

ansökan.

Lämna din intresseanmälan senast 2021-10-18. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Region Jämtland Härjedalen med Randstad AB. 
För information: kontakta Rekryteringskonsult pernilla.keusch@randstad.se 070 149 87 85.

om Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt i länet, och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vi ska vårda dem som är sjuka, men också arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor hålla sig friska. Spetsforskning och testmiljöer inom medicin, sport och friluftsliv skapar fina möjligheter för stora varumärken och framgångsrika elitidrottare. Växande branscher och unga entreprenörer med global utblick har sin bas i regionen.
Vår vision är att vara en region att längta till och växa i!

https://www.regionjh.se