redovisningsansvarig Uppsala.

Detaljer

Kontakt:
Fredrik Patcha, 
+46703681882, 
fredrik.patcha@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-09-30
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Ekonomi, redovisning, lön & inköp
Specialisering:
Redovisning

arbetsbeskrivning.

Nu står Frilans Finans inför nästa utvecklingssteg och söker därför en redovisningsansvarig. Är du pusselbiten som kompletterar bilden? Är du ute efter en position där du får utvecklas och bidra? 

Hos Frilans Finans möts du av en miljö präglad av teamkänsla där alla delar är viktiga för att få ihop helheten. Den relativt lilla ekonomiavdelningen om fem personer i kombination med miljardomsättning och börsnotering bjuder på en unik och utvecklande miljö. Frilans Finans kärnverksamhet säkerställer dessutom att rollen som redovisningsansvarig är både viktig och verksamhetsnära.

ansvarsområde.

Rollen som redovisningsansvarig är central för ekonomifunktionen. Den har ansvar för huvudboken med fokus på balansräkningen i de svenska bolagen. Redovisningsansvarig stöttar övriga medarbetare i redovisningstekniska frågeställningar, avstämningar eller annat som dyker upp. 

Verksamheten är organiserad i en koncern och en viktig uppgift som redovisningsansvarig är att löpande säkerställa koncerninterna mellanhavanden. För den kandidat som så önskar kan koncernredovisning komma att ingå i rollen – antingen från start, om erfarenheten finns, eller på sikt med tillhörande lärandeprocess.

Som redovisningsansvarig är man i högsta grad delaktig i periodbokslut och delårsrapporteringar samt framtagande av årsredovisningar. Inkomstdeklarationer och konsolidering av arbetsgivardeklarationer (egenanställda och stationär personal) ingår i rollen samt redovisningen för koncernmodern Invoicery Int AB.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:
 • Bokslutsarbete och kontoavstämningar, vara ett stöd till redovisningsekonomerna
 • Marginalanalys Sverige och säkerställande av korrekt bokad marginal
 • Koncernavstämningar mellan samtliga koncernbolag
 • Upprätta reverser etc för koncerninterna lån
 • Operativt delta i framtagande delårsrapporters ekonomiska delar
 • Årsredovisningar för de svenska bolagen samt deltaga i framtagandet av moderbolagets årsredovisning
 • Inkomstdeklarationer, preliminärskatteberäkningar mm för de svenska bolagen
 • Redovisa, sammanställa och rapportera in arbetsgivardeklaration (konsoliderad stationärt och egenanställda)
 • Myndighetsrapportering, tex SCB
 • Redovisningen för koncernmodern Invoicery Int AB
 • Legal administration (styrelseprotokoll, stämmoprotokoll, bolagspärmar) avseende de svenska dotterbolagen. 
 • Analys och utredningsarbete
 • Diverse ad hoc uppgifter inom ekonomi, finansiering och redovisning
 • Om intresse finns så kan även koncernredovisning komma att ingå i rollen (detta behöver inte hanteras initialt utan kan läggas till senare)
Kvalité- och förbättringsarbete:
 •  Arbete med att aktivt förbättra processer, system och rutiner runt ovan och anknytande områden.
 • Frilans Finans har under 2019 och 2020 implementerat Jeeves som ekonomisystem i hela koncernen, löpande förbättringsarbete samt att minska manuella rutiner ingår i rollen.
 • Initiera egna projekt med andra avdelningar och driva dem för att öka effektivitet och kvalité i processer i och utanför ekonomifunktionen (detta avser framförallt operations som har en stor del ekonomi och redovisningsfrågor i sitt arbete med egenanställda)
 • Utveckla delårsrapporter och årsredovisningar då bolaget är noterat på Pepins Market

kvalifikationer.

Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning i ekonomi. Du är senior redovisningsekonom med åtminstone fem års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och arbete med bokslut. Då verksamheten är transaktionsintensiv är erfarenhet av hantering av stora datamängder i Excel nödvändigt.

Rollen är kommunikativ och bolaget agerar på den internationella arenan varför goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är viktigt. 

Meriterande är om du har erfarenhet av att ha arbetat i en organisation med flera affärsområden alternativt produktområden och då gärna i en transaktionsintensiv miljö. Det är också meriterande om du har arbetat med löpande förbättrings- och digitaliseringsarbete. Det är inte ett krav att ha arbetat i de system som används men har du erfarenhet av Jeeves och Wolters Kluwer så är det också meriterande. 

I rollen som redovisningsansvarig behöver man vara strukturerad och ha en god analytisk förmåga. Vi ser att man når framgång som ett team varför vi söker en serviceorienterad person som har en vilja att bidra, är kommunikativ och har en förmåga att skapa relationer med sin omgivning – här är det laget och helheten framför jaget och det egna som är viktigt! 

Med fokus på förbättringsarbete och verksamhetens att fortsatta utveckling vill vi hitta dig som har ett proaktivt och drivande förhållningssätt samtidigt som du är prestigelös och beredd att bistå dina kollegor. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

ansökan.

2020-09-30 , urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: I denna process samarbetar Invoicery/Frilans Finans med Randstad Finance. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Fredrik Patcha, på telefonnummer 070-368 18 82 eller fredrik.patcha@randstad.se

om Invoicery AB.

Invoicery Int är Nordens största egenanställningsföretag och en av de ledande i Europa med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike och England. Med egenanställning avses arbetstagare som äger rätten att förhandla med uppdragsgivare för egenanställningsföretagets (arbetsgivarens) räkning om uppdrag. Detta för uppdrag som arbetstagaren därefter anställs för att utföra i de fall egenanställningsföretaget (arbetsgivaren) väljer att åta sig uppdraget efter prövning.

Vid sidan om egenanställning erbjuder bolaget företagskunder att anställa sin intermittenta personal hos Invoicery för kundens verksamhet.

Verksamheten bedrivs under varumärkena Frilans Finans och Invoicery. Läs mer om bolaget på https://www.frilansfinans.se

Koncernen omsatte 2019 närmare en komma två miljard kronor och verkar på en expanderande europeisk marknad där man hjälper fler än 26 000 personer årligen att fakturera utan eget företag samt hanterar runt 3 000 intermittent anställda åt företagskunder. Bolaget är noterat på Pepins Market med drygt 1000 aktieägare.

https://www.frilansfinans.se