Projektledare mark- tunnelinriktning och projektledare maskintekn.

Detaljer

Kontakt:
Anne Hansson, 
anne.hansson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-01-26
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västra Götalands län, 
Göteborg kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Chef & projektledning

arbetsbeskrivning.

Vi söker nu två engagerade projektledare som vill vara med och utveckla Gryaab. För den ena tjänsten söker vi en projektledare med mark- och tunnelinriktning och för den andra söker vi en projektledare med maskininriktning. Som projektledare på Gryaab driver du projekt som bland annat syftar till att underhålla och förbättra verkets reningsanläggning, slambehandling, fastigheter och tunnelsystem.

Som projektledare använder du tiden effektivt, arbetar strukturerat och metodiskt. Du är driven, har förmåga att engagera dina kollegor på ett motiverande sätt och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att delge information, tankar och idéer samt att anpassa din kommunikation. Du är nyfiken, stimulerar till en positiv dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning. Hos oss kommer du att arbeta självständigt med olika projekt och till din hjälp har du erfarna kollegor och en stöttande chef. Din närmaste arbetsgrupp består av elva personer som i huvudsak också arbetar med projektledning. Gruppen kännetecknas av engagemang, dynamik och nyfikenhet. Vi gillar att tillsammans med andra kompetenser möta avloppshanteringens tekniska utmaningar på ett praktiskt och långsiktigt hållbart sätt. Dina arbetstider är dagtid med möjlighet till flextid.

ansvarsområde.

Inom projektets budgetramar ansvarar du som projektledare för projektet i olika faser, från utredning och projektering till färdigställt projekt och tar ett helhetsansvar för arbets- och byggarbetsmiljö. Dokumentation hanteras enligt gällande krav och färdigställt projekt överlämnas till förvaltande organisation. Som projektledare ansvarar du för kostnadskalkyler, upphandling av resurser, material och entreprenader inom ramen för Lagen om offentlig upphandling. Du följer löpande projektekonomi och tidplan, håller projekt-, projekterings-, teknik- och byggmöten i entreprenader. Du genomför planerade besiktningar samt följer upp ställda kontraktskrav. Under projektets gång rapporterar du regelbundet till Gryaabs styrgrupp. 

kvalifikationer.

För tjänsten som projektledare med mark- och tunnelinriktning söker vi dig som har en teknisk högskoleutbildning. Lång erfarenhet av mark/tunnelarbete samt projektledning inom bygg och anläggning kan ersätta utbildning. Du som söker rollen som projektledare inom mark och tunnlar har cirka tio års erfarenhet inom området i kombination med projektledning. Du har erfarenhet av upphandlingar av entreprenader enligt AB och ABT och är väl insatt i AMA Anläggning och AMA Hus, Boverkets byggregler samt Plan- och bygglagen. Du har erfarenhet av avtalshantering där det ingår att förhandla om villkor i kontrakt och säkerställa att villkoren följs samt att dokumentera och komma överens om eventuella ändringar som kan uppstå under genomförandet. Vi ser också att du har kunskaper om bygglovsansökan, byggnadsteknik och att du tidigare varit i kontakt med bergschaktningsmetodik, sondering, tätning och sprängning.

Det är meriterande om du har kännedom om geologi, tillståndsansökan och samrådsprocessen enligt Miljöbalken, riskanalys för schaktningsarbeten, kontrollprogram för grundvatten/vibrationer/buller samt grundvattenmätning i jord och berg. I din tjänst kommer du att samverka med både interna och externa resurser samt upprätta och granska tekniska ritningar och rapporter. Detta ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Du behöver även behärska det engelska språket.

För tjänsten som projektledare med maskininriktning söker vi dig som har en teknisk högskoleutbildning. Du har cirka fem års erfarenhet av projektledning inom maskinteknik, alternativt projektering i kombination med projektledning. Du har erfarenhet av upphandlingar av entreprenader enligt AB, ABT och NL samt är insatt i AF AMA. Du har erfarenhet av avtalshantering där det ingår att förhandla om villkor i kontrakt och säkerställa att villkoren följs samt att dokumentera och komma överens om eventuella ändringar som kan uppstå under genomförandet. Vidare har du erfarenhet av maskinteknik samt kan hantera tekniska ritningar i både 2D och 3D.

I din tjänst kommer du att samverka med både interna och externa resurser samt upprätta och granska tekniska rapporter. Därför behöver du kunna uttrycka dig väl i det svenska språket, såväl i tal som i skrift, samt behärska det engelska språket. Vi ser det som meritande om din utbildning hade inriktning mot VA eller bygg och anläggning, alternativt att du arbetat inom området.

ansökan.

I denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas. I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad, om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta anne.hansson@randstad.se

Ansökan görs via följande länk:
https://recruit.visma.com/spa/sv/public/apply?guidAssignment=02a5b66e-607b-4660-b978-0656937cb268

Gryaabs värdegrund utgår från ett öppet och positivt synsätt vilket skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi tillsammans trivs och mår bra. Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa. Vi är måna om medarbetarnas utveckling och värnar om vikten av att kombinera ett utvecklande arbetsliv med privatlivet. Vi anser att jämställdhet och mångfald i personalstyrkan är en viktig faktor för att nå bra resultat och utveckla verksamhetens uppdrag och kvalitet.

Välkommen med din ansökan!

om Gryaab AB.

På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en bättre miljö. Gryaab ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. På Ryaverket renar vi avloppsvattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som påverkar övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps sedan ut i Göta älv. Gryaab är en modern och helautomatiserad anläggning. För att kunna möta samhällets framtida behov behöver Gryaab utvecklas hållbart. Därför har Gryaab startat programmet Nya Rya. Det blir Gryaabs största utbyggnation någonsin som beräknas vara färdigt år 2036. Gryaab har drygt 110 anställda och omsätter cirka 365 miljoner kronor.

https://www.gryaab.se