Projektägare VA-Utbyggnad till VA-nät, Uppsala Vatten & Avfall.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Söder, 
0708-298 258, 
sofie.soder@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-10-24
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet

arbetsbeskrivning.

Vill du vara med och säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning för Uppsalas växande befolkning?

Vi söker nu en
projektägare till avdelningen VA-nät på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar. 

ansvarsområde.

Som projektägare för VA-utbyggnad kommer du att vara ansvarig för de investeringsprojekt som görs med syfte att bygga ut det allmänna VA-ledningsnätet. I detta arbete ingår att, i samarbete med utredningsingenjörerna i gruppen, ta fram projektdirektiv och granska och godkänna ändringsanmälningar, bygghandlingar och liknande underlag samt fatta de beslut som krävs i projekten. I rollen ingår även att hålla sig informerad om status i projekterings- och anläggningsskedet och säkerställa att projekten utvärderas och avslutas i enlighet med gällande rutiner. Projektledning, detaljprojektering, upphandling och byggledning utförs av bolagets Projektavdelning.

I tjänsten ingår även att samarbeta med bolagets Planeringsavdelning rörande kommunens planförslag, bevaka samordningsmöjligheter med andra projekt och att genom uppföljning av genomförda projekt, utveckla och förenkla arbetssätt och rutiner. 

I rollen ingår även att vara delaktig i produktionsplanering, ekonomisk uppföljning och framtagande av prognoser samt lämna statusrapporter till närmsta chef.

Eftersom verksamheten ständigt utvecklas kan arbetsuppgifter tillkomma eller förändras.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet från VA-branschen eller annan relevant arbetslivserfarenhet, alternativt en mycket lång och bred arbetslivserfarenhet inom VA-området. Du har kunskap och erfarenhet av allmän VA-försörjning, gärna projektering, projektledning, byggledning eller motsvarande.

Som person ser vi att du strukturerad, målfokuserad och har en förmåga av att skapa goda samarbetsrelationer, både internt och externt. Du planerar, följer upp och driver arbetet framåt.

För att lyckas i jobbet behöver du ha god kommunikativ förmåga. Du skapar och utvecklar goda relationer samt uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. 

Som projektägare har du många olika kontakter, externt och internt, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och en förståelse för olika funktioner i och utanför organisationen.  Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ansökan.

Ort : Uppsala.

Omfattning : Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag : 2021-10-24

För information : I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Söder,  0708 – 298 258, sofie.soder@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se