Processtekniker till Syvab.

Detaljer

Kontakt:
Kajsa Björkman, 
kajsa.bjorkman@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-08-15
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Stockholms län, 
Botkyrka kommun
Kategori:
Industri, produktion & verkstad
Specialisering:
Process

arbetsbeskrivning.

SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens va-verks AB) driver den moderna, högteknologiska avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket som är vackert beläget i Grödinge, södra Botkyrka. Verkets uppgift är att ta emot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med drygt 350 000 invånare i sydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkar vi biogas och biomull. 

Syvab söker nu en processtekniker vars uppgift är processtyrning och uppföljning av vår pilotanläggning under ledning av en processingenjör.

ansvarsområde.

Himmerfjärdsverket står inför en stor om- och utbyggnad för att både klara en växande befolkning och strängare utsläppskrav. En kopia av det framtida verket är framtagen i pilotskala med syfte att utvärdera och optimera den framtida processlösningen samt studera metoder för läkemedelsrening inför ett eventuellt framtida reningskrav på dessa ämnen.  Anläggningen består av en membranbioreaktor (MBR) för rening av näringsämnen och granulerat aktivt kol för läkemedelsrening (GAK)

I rollen som processtekniker kommer dina arbetsuppgifter och ansvar  innefatta,
 • processövervakning och processtyrning
 • provtagning och analys för extra utredningar
 • rengöring och kalibrera onlinegivare för att få tillförlitliga data
 • optimering av processlösningar
 • sammanställningar och utvärdering av resultat
 • daglig kontakt med Syvabs övriga drift- och processorganisation
 • stöttning av drift- och instrumentteknikerna vid behov gällande underhållsarbeten
 • uppdatera och skriva dokument, exempelvis instruktioner och utredningar
 • stöttning av examensarbetare

arbetstider.

Denna roll är en projektanställning på 12 månader med chans till förlängning
Omfattning: Heltid

kvalifikationer.

För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du ska ha,
 • avslutad relevant miljöutbildning på minst nivå yrkeshögskola.
 •  grundläggande kunskaper inom vattenreningsteknik.

Önskvärda kunskaper och erfarenheter,
 • du har intresse för miljöfrågor och rening av avloppsvatten. 
 • du har grundläggande kunskaper av de kväverenande processerna nitrifikation och denitrifikation. 
Som person ser vi att du är självgående och gillar att ta ansvar.  Du har lätt för att kommunicera och är flexibel och kan byta fokus om anläggningen och processen så kräver det. 

ansökan.

2021-08-15,  Urval och intervjuer kommer ske efter angivet datum.
För information: Kajsa Björkman, Rekryteringskonsult kajsa.bjorkman@randstad.se

om Sydvästra stockholmsregionens va-verk....

Det är vi som sedan den 16 januari 1974 driver Himmerfjärdsverket. Vi ansvarar också för de tunnlar som leder avloppsvattnet till verket och ett par pumpstationer i tunnelsystemet. Syvab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. Vi tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder.

Vi skyddar miljön
Syvabs övergripande mål är att skydda vår miljö mot utsläpp som kan påverka vattnet. De krav som idag finns på rening av avloppsvattnet regleras med tillstånd från miljödomstolen. SYVAB klarar av dessa krav med marginal.

Ständig utveckling
Syvab satsar mycket på att planera verksamheten så att den är effektiv även långt in i framtiden. För att vi hela tiden ska bli bättre på det vi gör så arbetar vi fortlöpande med utveckling av teknik och process samt utbildning av personalen. Det är också viktigt för oss att informera och sprida kunskap om vatten och avloppsrening. Därför odlar vi många kontakter på olika nivåer. Vi informerar politiker, andra företag, skolor och privatpersoner.

https://www.syvab.se