Personalchef till expansiva Karlskoga.

Publicerad:
2019-01-04
Omfattning:
Heltid
Kontakt:
Gabrielle Peteri
Telefonnummer:
0733 434141

Detaljer

Publicerad:
2019-01-04
Ort:
Karlskoga, Örebro län
Kategori:
Personal & HR
Specialisering:
Ledning
Omfattning:
Heltid
Referensnummer:
201193127
Sista ansökningsdag:
2019-01-22
Kontakt:
Gabrielle Peteri
Telefonnummer:
0733 434141
Offentlig verksamhet

Beskrivning

Personalchefens ansvar är att övergripande driva, samordna och utveckla personalpolitiken i kommunen. Du fungerar som ett expertstöd till kommunens chefer och den politiska ledningen och har kunskapen, erfarenheten och viljan att driva ett strategiskt och framåtsyftande HR-arbete i kommunen.

Du får stora möjligheter att påverka personalpolitiken och personalfrågorna har verklig betydelse och i rollen har du stort förtroende i vår organisation. Vi förväntar oss att du säkerställer att Karlskoga kommun driver ett modernt och utvecklingsinriktat HR-arbete som bidrar till att göra Karlskoga till en attraktiv arbetsgivare i den expansiva fasen som Karlskoga befinner sig i.

.

Arbetsbeskrivning
Som personalchef är du en tydlig bärare av Karlskoga kommuns gemensamma värderingar och förväntas medverka aktivt till att organisationen når sina uppsatta mål. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom avdelningen som består av personal, bemanningsenhet, kommunikation och servicecenter med 23 medarbetare. Du ingår i kommun- och koncernövergripande ledningsgrupp.

Som personalchef har du bred kompetens inom hela HR området och vana av att arbeta strategiskt. Du ser dig som en van förhandlare med god arbetsrättslig kompetens och det faller sig naturligt för dig att samverka med kommuner, myndigheter och andra intressenter/leverantörer.

Kvalifikationer
Som vår blivande personalchef har du relevant akademisk examen med inriktning mot HR samt erfarenhet av att leda liknande eller motsvarande verksamheter. Du har erfarenhet av arbete i en större organisation och av politisk styrd verksamhet.

I ditt chefskap har ingått att leda genom underställda chefer, med personal- och arbetsmiljöansvar samt en god känsla för ekonomi och budgetfrågor. Du har ett förtroendeskapande ledarskap, vill arbeta för verksamhetsutveckling och skapar delaktighet och förståelse hos både chefer och medarbetare.

Som person har du hög integritet och är trygg i din roll. Du är social och utåtriktad med en stor förmåga till analys och eftertänksamhet. I ditt arbetssätt är du tydlig, lösningsfokuserad och driven med inriktning att verka genom andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Om Karlskoga


Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

Kommunstyrelsens ledningskontor svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet. Förvaltningsledningen ansvarar för den operativa ledningen och utvecklingen av kommunen som helhet. Ledningsstaben utgör tillsammans med enheter för administrativ service, personal, ekonomi, upphandling, kommunikation och IT kommunstyrelsens ledningskontor.Sista dag för intresseanmälningar: 22 januari 2019

Inledande samtal med kandidater efter telefonavstämning kommer att äga rum i Örebro den närmaste veckan efter detta datum.

För information: Vänligen kontakta Gabrielle Peter, senior rekryteringskonsult, 0733 434141 eller via epost: gabrielle.peteri@randstad.se