Personalchef i Skellefteå.

Publicerad:
2017-10-20
Omfattning:
Heltid
Kontakt:
Niclas Ericsson

Detaljer

Publicerad:
2017-10-20
Ort:
Skellefteå, Västerbottens län
Kategori:
Personal & HR
Specialisering:
Ledning
Omfattning:
Heltid
Referensnummer:
201075202
Sista ansökningsdag:
2017-10-19
Kontakt:
Niclas Ericsson

Beskrivning

Strategisk förändringsledare inom HR
Som ett led i vår fortsatta utveckling söker vi nu en personalchef som vill vara med och leda Skellefteå kommuns utvecklings- och förändringsarbete med ett tydligt fokus på hållbarhet.

I rollen som personalchef har du det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna strategiska HR-frågor och koppla kommunens mål och vision till ett framgångsrikt personalarbete. Då kommunen befinner sig i en mycket expansiv fas är det av högsta vikt att utveckla processer för att rekrytera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare. Vi behöver säkerställa ett bra lagarbete och att våra chefer och medarbetare har rätt förutsättningar att utföra sitt jobb, att de har rätt kompetens, rätt verktyg och resurser samt möjlighet till kunddriven verksamhets-utveckling.

Vi vill vara en kommun som ständigt ligger i framkant.

Uppdragsgivare: Skellefteå kommun

Ort: Skellefteå

Omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:
Som personalchef ansvarar du direkt under kommunchefen för kommunens samlade strategiska personalarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Utifrån lagstiftning, verksamhetsmål och handlingsplaner företräder du och leder personalarbetet i en politiskt styrd organisation. Ytterst handlar det om att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare för att säkra framtida kompetens- och personalförsörjning. Uppdraget innefattar styrning och utveckling av samtliga personalprocesser. Samarbetet med förvaltningarna och deras verksamheter är en viktig förutsättning för att lyckas med utvecklingsarbetet. Det kommunövergripande operativa HR-arbetet sker på kommunens support- och lokalförvaltning och utförs av avdelningen Personalsupport. Uppdelningen förutsätter ett nära samarbete mellan det kommunövergripande strategiska HR-arbetet och det operativa HR-arbetet.

Kvalifikationer:
Du har förmåga att arbeta strategiskt, långsiktigt och taktiskt utifrån ett arbetsgivarperspektiv med fokus på måluppfyllelse för verksamheten. Din vilja, ambition och förmåga att se nya möjligheter och att kunna leda i förändring är av stor betydelse för uppdraget. Du har goda ledaregenskaper och erfarenheter och förstår vikten av god kommunikation. Det är meriterande men inte avgörande att du arbetat inom HR-området tidigare. Du har en förmåga att planera arbetet med struktur och tydlighet och engagerar och motiverar chefer och medarbetare. Du har förmåga att förstå vilken omställningsprocess som krävs för en digitaliserad kommun.

Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp och svarar också inför personalnämnden.

Arbetsuppgifter
Personalchef ansvarar för;

• kommunens samtliga övergripande strategiska personalprocesser- ex.vis personal- och kompetensförsörjning, ledarskap, arbetsmiljö samt hälsa.

• styrning, ledning och utveckling av verksamhet enligt lagstiftning, budget och verksamhetsmål

• att representera verksamheten internt och externt utifrån ett arbetsgivarperspektiv

• att tillhandahålla information och beslutsunderlag till politiker och ledning samt verkställa och följa upp politiskt fattade beslut

• samarbetet med förvaltningar/bolag utifrån en kommunal helhetssyn

• omvärldsbevakning

• att aktivt driva samarbete med andra, exempelvis myndigheter, kommuner mfl.

Om Skellefteå kommun:
Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Skellefteå kommun är den största arbetsgivaren med 8 000 medarbetare och över 400 olika yrken representerade. http://portal.skelleftea.se/laddaner

Sista ansökningsdag: 19 oktober 2017

För information: I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad och rekryteringskonsult Niclas Ericsson, 0733-434 113. Du är välkommen med din ansökan på www.randstad.se.