Mättekniker till projektavdelingen.

Detaljer

Kontakt:
Linnea Holmström, 
+46702844965, 
linnea.holmstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-05-31
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Stockholms län, 
Stockholm kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet

arbetsbeskrivning.

Har du erfarenhet av att självständigt planera dina arbetsdagar? Vill du arbeta i en roll där du får stort eget ansvar och arbeta mycket utomhus? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som Mättekniker!

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas och där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar. Kommunens expansion påverkar Uppsala Vatten & Avfall AB genom ett utökat behov av utbyggnad av allmänna va-anläggningar och avfallsanläggningar. 

Uppsala Vatten söker nu en Mättekniker, du kommer svara för närmsta chef som är avdelningschefen på projektavdelningen.

kvalifikationer.

För att lyckas i denna roll ser vi att du har flerårig erfarenhet av liknande roller sen tidigare. Utöver det ser vi även att du har:
 
 • Utbildning inom mätning (två-årig yrkeshögskola).
 • Utbildning inom CAD, Topocad och Autocad
 • Vara uppdaterad inom Topocad, och Autocad, löpande vid nya versioner.
 • Vara uppdaterad inom nya mättekniker.
 • B-körkort
 • Det är meriterande om du har godkänt resultat i följande kurser: Schakta säkert, ABC-utbildningen och Arbetet på väg nivå 1,2 och 3A.
Som person ser vi att du är:
 • Noggrann och strukturerad.
 • Ansvarstagande. 
 • Ha en god planeringsförmåga. 
 • Trivas med ensam arbete då majoriteten av dina arbetsuppgifter kommer du själv ha ansvar för. 
 • God kommunikations och samarbetsförmåga. 

ansvarsområde.

Som Mättekniker på projektavdelningen så är ditt primära ansvarsområde att utföra inmätning och avvägning, upprätta terrängmodeller som underlag inför projektering och framtagande av handlingar. Huvuduppgifterna som ingår i tjänsten är t.ex. Inmätning av markhöjder,  höjder i brunnar och övriga anordningar i fält för underlag till projektering. Kan även innehålla volymberäkningar och framtagande av terrängmodeller. Utöver dessa ansvarsområden ingår arbetsuppgifter som: 

 • Inmätning och komplettering till VA-kartan.
 • Inmätning och kontroll i samband med skadeärenden.
 • Inmätning och kontroll vid riskarbeten, såsom inför pålning och spontning.
 • Inmätning och kontroll vid enklare nybyggnadskartor.
 • Lägeskontroll vid nybyggnation av anläggningar.
 • Inmätning åt olika verksamheter inom bolaget, såsom inmätning av befintliga anläggningar för att uppdatera ritningar och underlag för planering av underhåll av anläggningarna.
 • Inmätning och kontroll av peglar.
 • Vid behov vara ersättare till VA-nät för utsättning vid förnyelsearbeten i samband med semestrar och sjukskrivning.
 • Behjälplig med mät- och kartfrågor, framtagande av underlag och modellering.

ansökan.

I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Linnea Holmström, linnea.holmstrom@randstad.se 070 284 49 65. Rekryteringsprocessen kommer ske löpande, så vänta inte med din ansökan!

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret.  Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se