Marknad & Kommunikationschef till Uppsala.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Elisson Söder, 
0708 - 298 258, 
sofie.elisson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-08-16
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Marknad, kommunikation & media
Specialisering:
Strategisk kommunikation

arbetsbeskrivning.

Vill du leda omställningen till en bättre värld? Här får du möjlighet att vara med på en pågående förändringsresa som leder till att öka kvaliteten i våra leveranser och stödja Uppsala Kommuns starka utveckling och tillväxt.

Som Marknad och Kommunikationschef för Uppsala Vatten & Avfall AB har du möjligheten att bidra till att tillsammans med våra kunder och intressenter skapa rent vatten, smarta kretslopp för hållbart liv i ett växande Uppsala.


Uppsala Vatten och Avfall söker en efterträdare till vår Marknads- och kommunikationschef som har antagit nya utmaningar. 

ansvarsområde.

Du brinner för kvalitet, service och kommunikation och har ett genuint miljö- och samhällsintresse. Vi kommunicerar i frågor som engagerar medborgarna och kunderna – hållbarhet, kommunens expansion och den allra viktigaste grundläggande vardagsservicen.

Eftersom flera av våra verksamheter är av monopolkaraktär lägger vi stort fokus på kundservice och kundinformation. Vi är ödmjuka inför det faktum att de flesta av våra kunder inte kan vända sig till någon annan leverantör. Vi är mycket stolta över vår egen kundtjänst som håller hög kompetens och servicegrad.

Tillsammans med alla engagerade medarbetare i bolaget vill du jobba för att förbättra beteenden när det gäller att ta ansvar för de naturresurserna som vi är beroende av utifrån en unikt långsiktig planeringshorisont ! Du ser till helheten och kan vara ett stöd för avdelningschefer och VD på en strategisk nivå, samtidigt som du effektivt kravställer och på en övergripande nivå följer upp processutvecklingen inom din avdelning och mellan din och andra avdelningar och processer.

Som medarbetare på Uppsala Vatten förväntas du vara en ledstjärna inom våra kärnvärden: Lyhörd, Nyfiken, Framsynt, samt att leva efter grundprinciperna för medarbetare inom offentlig verksamhet.

Ansvarsområden inom avdelningen för Marknad och Kommunikation
- Kommunikationsplattform och –strategi
- Varumärkesfrågor
- Intern kommunikation
- Extern kommunikation, webbplats och media
- Kundkommunikation och Kundservice
- Framtagande av kommunikations- och informationsmaterial
- Processägare för anslutningsärenden
- Studiebesöksverksamheten och riktad skolinformation
- Omvärldsbevakning

Avdelningen består idag av 17 medarbetare. Kundtjänst är organiserad i en egen sektion med en sektionschef. Avdelningschefen ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal och har 11 direktrapporterande medarbetare. Vi har kommunikationsberedskap dygnet runt, året om och använder både sociala medier-plattformar och specialiserade IT-system för att nå ut.  

Marknads- och kommunikationschefen ingår i bolagets ledningsgrupp. Bolaget har ett processbaserat arbetssätt, vilket innebär att du är beredd att samarbeta gränsöverskridande och ser dig själv som en del i helheten.

Som Marknads- och kommunikationschef jobbar du tillsammans med VD nära styrelsen och politiken i strategiska kommunikationsfrågor. Det innebär att du har förståelse och är lyhörd för den politiska verkligheten och det kommunala uppdraget i stort.

Du samarbetar också utanför bolaget i Uppsala Kommunkoncerners gemensamma kommunikationsnätverk, med nationella branschorganisationerna som bolaget är medlem i: Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energigas Sverige, m.fl. och med lokala nätverk som finns i Uppsala. 

kvalifikationer.

Vi söker dig som har en lämplig högskoleutbildning inom kommunikation eller som fått likvärdiga kunskaper genom erfarenhet. Du har mer än 7 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och drivit dessa frågor i ledande ställning under ett flertal år.  

Du har flerårig dokumenterad chefserfarenhet med budget- och personalansvar samt varit chef över myndighetshandläggare.

Du har erfarenhet från att arbeta mot lagstiftning samt offentlig sektor och vi ser gärna sökande som dessutom har kommersiell erfarenhet. 

Du har praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete, krisledning och kriskommunikation samt tvekar inte att själv vara talesperson när det är motiverat. 

Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med till exempel hållbarhet, samhällsinformation eller samhällsviktiga tjänster. Det är en merit om du har erfarenhet från att ha jobbat i en specialistorienterad verksamhet. För att kunna vara trovärdig är det ett krav att du brinner för hållbar utveckling.

Du har en god förmåga och intresse av att leda och entusiasmera dina medarbetare samt av att utveckla, styra och samordna processerna inom ditt verksamhetsområde.

Som person är du positiv och utvecklingsinriktad. Du är lyhörd, servicemedveten och har stor initiativförmåga. Du har en god analytisk förmåga, är inte rädd för att fatta beslut och är en tydlig ledare. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga och kan se till helheten. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

ansökan.

Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2020-08-16

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Elisson Söder, sofie.elisson@randstad.se Urvalstester kommer genomföras och bakgrundskontroll kommer förekomma vid rekryteringen.

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se