Mark- och exploateringsingenjör i Sala.

Publicerad:
2018-02-07
Omfattning:
Heltid
Kontakt:
Ann-Catrine Nilsson Gärd
Telefonnummer:
0733-434341

Detaljer

Publicerad:
2018-02-07
Ort:
Sala, Västmanlands län
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet
Omfattning:
Heltid
Referensnummer:
201119506
Sista ansökningsdag:
2018-03-04
Kontakt:
Ann-Catrine Nilsson Gärd
Telefonnummer:
0733-434341
Offentlig verksamhet

Beskrivning

Vill du arbeta med och utveckla framtidens Sala kommun? Vill du göra det med trevliga kollegor i en småstad omgiven av landsbygd med höga natur- och kulturvärden? Vill du arbeta som Mark-och exploateringsingenjör på en enhet med ett öppet och kreativt arbetsklimat? Då ska du ta chansen och söka den här tjänsten!

Som Mark- och exploateringsingenjör har du en nyckelroll i hela samhällsbyggnadsprocessen och vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får vara delaktig i att utveckla framtida Sala.

Sala kommun har en vision att växa och i detta arbete är din kompetens inom exploatering av komplexa samhällsbyggnadsprojekt central för att vi tillsammans ska lyckas genomföra våra uppdrag. I uppdraget som Mark- och exploateringsingenjör hos Sala kommun får du ett omväxlande och intressant arbete där du får arbeta med hela bredden av mark- och exploateringsfrågor, både stora och små projekt allt utifrån din kompetens och erfarenhet. Din vardag kommer att innehålla allt från planprocess till markanvisningar, exploateringsavtal samt handläggning av olika fastighetsjuridiska frågor.

Organisatoriskt tillhör du enheten Planering och utveckling inom kontoret för Samhällsbyggnad på Kommunstyrelsens förvaltning. Enheten ansvarar för detaljplanering, översiktsplanering, mark och exploatering samt samhällsfinansierade transporter.

Vi söker dig som har ingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri, samhällsbyggnad, väg- och vatten eller annan utbildning eller erfarenhet som av oss bedöms likvärdig. Vi ser gärna andra kompetenser som berikar gruppens kompetens. Erfarenhet av samhällsbyggnads- och exploateringsprocessen samt beställarrollen är meriterande. Du är van att arbeta i projekt och ditt arbete präglas av god affärsmässighet och du är en driven förhandlare.

För att lyckas i rollen tror vi att du har en social och utåtriktad personlighet som trivs med att ha kontakt med företag, exploatörer och invånare. Du ser möjligheter och anpassar dig till förändrade krav och nya förutsättningar. Som person är du kommunikativ, ödmjuk och har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med dem du möter. Du har förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar och kan företräda kommunens långsiktiga utvecklingsmål samtidigt som du kan arbeta med våra projekt på ett affärsmässigt sätt. Du har dessutom god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ta chansen att bidra till Salas fortsatta utveckling!

Ort: Sala

Sista ansökningsdag: 4 mars

För information: kontakta Rekryteringskonsult Ann-Catrine Nilsson-Gärd på tfn 0733-434341 alt Malin Brock 0733-434356

Organisations-/företagsbeskrivning:
Samhällsbyggnadskontoret – mer än förväntat.

Vi kännetecknas av gott bemötande, stort engagemang och hög kompetens. Vi på kontoret hjälper Salaborna med en mängd tjänster som de flesta använder dagligen utan att ens tänka på det. Kontoret ansvarar exempelvis för allt från vatten, avlopp och sophämtningen till matlagning åt skolor och äldreboende. Att uppdatera kommunens kartor, sköta kommunens parker, gator och gång-och cykelvägar samt att projektera, projektleda, bygga och underhålla kommunala fastigheter är andra arbetsuppgifter. Vi underhåller också gruvans vattensystem med kanaler och dammluckor, planlägger kommunens mark.

Samhällsbyggnadskontoret är indelat i sju stycken enheter: Gata/park, Kart/mät, Måltid, Fastighetsenheten, Samhällstekniska, Plan och utveckling samt Teknisk service. För mer information, välkommen in på www.sala.se.