Kreativ stadsarkitekt för hållbar gestaltning i Eskilstuna

Publicerad: 2017-06-26
Ort:
Eskilstuna, Södermanlands län
Kategori:
Bygg & anläggning
Specialisering:
Arkitekt
Omfattning:
Heltid
Referensnummer:
201063175
Kontakt:
Elin Andersson
Vi söker nu Eskilstunas nya stadsarkitekt som vill fortsätta driva utvecklingen av att bygga en hållbar stad och hållbara relationer! Hos oss får du stort ansvar för Eskilstuna kommuns framtida gestaltning och möjlighet att skapa Eskilstunas arkitektur- och stadsbyggnadspolicy.

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig aktör i arbetet med att utveckla det framtida Eskilstuna. Förvaltningens 190 medarbetare planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön.

Utvecklingsenheten inom förvaltningen initierar projekt i tidiga skeden av planeringsprocessen och ansvarar för översiktlig- och strategisk planering. Kommunikation, koordinering och samverkan är ledord i det långsiktiga arbetet. Enhetens arbete bedrivs tillsammans med tjänstemän inom kommunkoncernen och andra externa aktörer. Inom enheten finns stadsarkitekten med uppgift att bevaka och följa upp översiktsplanens intentioner och ställningstaganden med ansvar för stadsbyggnadsramarna i kommunens utvecklingsprojekt. Enheten har till uppgift att formulera strategier för byggande och infrastruktur och att initiera komplexa projekt där omvärldsbevakning utgör en naturlig del. Strategiska stadsutvecklingsfrågor är prioriterade inom Eskilstuna kommun.

Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun

Ort: Eskilstuna

Omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att utveckla det strategiska arbetet med stadsutveckling och för Eskilstunas del är arbetet med att föra samman stadsdelar särskilt viktigt. Att bygga samman staden och komplettera befintliga miljöer med ny bebyggelse genom att säkerställa god gestaltning med olika förutsättningar och krav. I din roll ingår att föra vidare översiktsplanens ambitioner till verklighet och bidra till en mer sammanhållen och blandad grön stad. Du företräder stadsbyggnadsfrågorna i sin helhet och kommunicerar med alla som berörs av stadsbyggnadsförvaltningens processer. Du initierar, väcker intresse och inspirerar kring arkitekturfrågor och stadsambitioner genom att förmedla kunskap till politiken, byggherrar och medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är erfaren arkitekt med god gestaltningskompetens. Med fördel har du yrkestitel SAR och erfarenhet från kommunal verksamhet. Du är van att driva projekt kring stadsutveckling och omvandlingsprocesser. Du har lätt för att se vad som blir god gestaltning i olika skalor, från stadsdel till enskilda detaljer i byggnader. Du har en god förmåga att frihandsskissa och använda tekniska hjälpmedel för att visualisera idéer och lösningar. Du trivs med att hålla presentationer och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett strategiskt tänkande och förstår helhet och samband inom arkitektur. Hos dig finns ett brinnande intresse för att utveckla en attraktiv och hållbar stad. Du har mod och trygghet i dig själv att driva ditt områdes frågor och utmana till nytänkande. Du har god förmåga att skapa förtroende hos politiker, medborgare, byggherrar och kollegor. Du är lyhörd, pedagogisk och förmåga att inspirera och skapa delaktighet i gestaltningsfrågor.

Om Eskilstuna kommun:
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och  är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Intresserad?
Välkommen med din intresseanmälan via www.randstad.se! Har du frågor är du välkommen att kontakta Elin Andersson på Randstad som vi samverkan med i detta uppdrag. Du når Elin på telefon 073-3434913 alternativt elin.andersson@randstad.se.

Urvalet kommer ske fortlöpande, vi tar gärna emot din intresseanmälan före sista dag som är 16 augusti 2017.