Kommundirektör till Uddevalla kommun.

Detaljer

Kontakt:
Petra Pettersson, 
petra.pettersson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-06-25
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västra Götalands län, 
Uddevalla kommun
Kategori:
Administration & kontor
Specialisering:
Ledning

arbetsbeskrivning.

Uddevalla är en kommun på frammarsch
Nu söker vi en beslutsför och lyhörd kommundirektör. 


I Uddevalla kommun finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum. Målsättningen för framtidens Uddevalla baseras på kommunens ledord Liv, Lust och Läge som ger livskvalitet för kommunens invånare. Vi har cirka 5000 anställda som är organiserad i fem förvaltningar; Socialtjänsten, Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnads-, Barn och utbildnings- samt Kultur och fritidsförvaltningen.  

Uddevalla kommun äger även helt eller delvis ett antal bolag där Uddevalla Utvecklings AB utgör moderbolaget i en koncern där bland annat Uddevalla Turism AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Energi AB ingår. Syftet med Uddevalla Utvecklings AB är att skapa en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande och har inga anställda.  

ansvarsområde.

Om uppdraget
• Du arbetsleder förvaltningscheferna och är tillika förvaltningschef över kommunledningskontoret där staberna ekonomi, personal & kommunikation, administration och juridik, tillväxtavdelning, IT och säkerhet ingår. 
• Du är en nyckelperson i Uddevalla kommuns stadsutveckling vad gäller centrums framtid, flytt av hamnen och utvecklingen av Rimnersområdet. 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson med uppdraget att utveckla och effektivisera kommunen som organisation, skapa helhetssyn samt driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Vi söker dig som
• Med ett genuint samhällsintresse och god förståelse för det kommunala uppdraget utvecklar kommunen med fokus på effektivitet och hög kvalitet.
• Är resultat- och kvalitetsorienterad med en god analytisk kapacitet, med förmågan att ta fram ändamålsenliga strategier för att nå kommunens mål. 
• Skapar engagemang och delaktighet genom en ledarstil som präglas av tillit och ett coachande förhållningssätt. Uppdraget innebär att du är vår trygga ledare och ambassadör, såväl internt som externt.

Ser värdet i att nå resultat i samverkan med andra, där helheten är större än summan av delarna. Du inspirerar och motiverar andra genom att vara en kommunikativ och engagerande ledare med en väl utvecklad förmåga att sprida arbetsglädje och energi i såväl medgång som motgång. Du är prestigelös i ditt sätt att vara och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.  

kvalifikationer.

• Du är en erfaren ledare med akademisk examen som under sitt arbetsliv har arbetat i en politiskt styrd verksamhet
• Din erfarenhet i kombination med god kunskap om den politiska processen, är ett krav för att du ska lyckas i rollen.
• Det är meriterande om du har kunskap om kommunal styrning och lagstiftning samt om du har mediavana

ansökan.

Detta är en tillsvidareanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad och du kommer att få genomgå en säkerhetsprövning. En godkänd sådan är en förutsättning för anställning.

I denna rekrytering har Uddevalla kommun valt att samarbeta med Randstad, vid frågor kontakta Petra Pettersson på petra.pettersson@randstad.se

Sista ansökningsdag: Fredagen den 25 juni 2021. 

om Uddevalla Kommun.

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle – för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

https://www.uddevalla.se