KMA-ansvarig till BESAB.

Detaljer

Kontakt:
Hannah Sandström, 
+46733434534, 
hannah.sandstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-01-31
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Stockholms län, 
Upplands-Väsby kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Chef & projektledning

arbetsbeskrivning.

Nu har du chansen att söka rollen som KMA-ansvarig på ett expansivt och familjärt företag med god laganda, som är framtidsinriktat och förankrat i forskning inom sina områden! BESAB AB kan erbjuda detta!

Hos BESAB AB har du stora möjligheter att utvecklas och påverka din vardag. Alla genomgår utbildningar med uppföljning för att ge ökat ansvar, personlig utveckling och arbetsglädje. Som medarbetare erbjuds du fortlöpande utbildning och vidareutveckling. Även företagshälsovård är en viktig del hos oss och våra medarbetare har även tillgång till friskvård. 

Tjänsten är förlagd till Upplands Väsby, men resor till våra projekt förekommer. 

ansvarsområde.

 Som KMA-ansvarig har du ansvar för KMA och hållbarhet på BESAB och rapporterar direkt till VD. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter; 
 •  Leda och utveckla avdelningen och BESAB i enlighet med årligen uppställda mål, personalansvar för avdelningen med idag 2 anställda. 
 •  Tillse att erforderlig kompetens finns inom avdelningen, i samråd med VD. 
 •  Bidra till god samverkan mellan regioner, avdelningar, koncernbolag, processägare och utifrån ett tjänsteområdesperspektiv. 
 •  Att utifrån bolagets affärsplan driva arbetet inom avdelningen och för BESAB upprätta erforderliga handlingsplaner kopplat till tid- och resursbehov. Ambitionsnivå och aktiviteter tas fram i samarbete med VD. 
 •  Att utifrån affärsplanen föreslå konkreta handlingsåtgärder på kort och lång sikt och driva mot uppsatta mål för bland annat en hållbar utveckling. 
 •  Att löpande hålla VD och ledningsgrupp underrättade avseende väsentliga händelser och avsteg samt föreslå förbättringar. 
 •  Ansvarar för att ta fram, underhålla och utveckla BESABs ledningssystem med där tillhörande interna och externa revisioner. 
 •  Ansvarig för BESABs hållbarhetsutveckling. 
 •  Övergripande ansvarig för lagefterlevnad inom BESAB, stöd till ansvariga processägare.
 •  Vara sammankallande till samrådsmöten med skyddsombud och MB-ledamöter (Arbetsmiljögrupp). Följa upp att fattade beslut implementeras i erforderliga processer. 
 •  Bistå med utveckling, revidering och implementering av ändrade KMA-rutiner.

arbetstider.

 Heltid. Resande förekommer i tjänsten. 

kvalifikationer.

Vi söker dig med;
 • Dokumenterad erfarenhet från arbete med ledningssystemen 9001 – kvalitetsledning,  14001 – miljöledning och 45001 ledningssystem för arbetsmiljö.
 •  Dokumenterad erfarenhet från internrevision och styrning av processer.
 •  Kunskaper inom arbetsmiljö- och miljölagstiftning relevant för Bygg- och anläggningsbranschen samt grundläggande kännedom om Agenda 2030 är meriterande.
 •  Erfarenhet från hållbarhetsredovisning är meriterande.
 •  Goda kunskaper i svenska och engelska för intern och extern kommunikation.
 •  B-körkort.
 •  God datorvana, lätt för att lära dig nya system.
Som person är du noggrann och strukturerad och har god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att kommunicera med samtliga yrkesgrupper som kan vara involverade i projekten och fungera som kunskapsstöd till vår projektpersonal i KMA-relaterade frågor.  Du ska inte vara främmande för att också kunna stödja och arbeta med KMA frågor som uppstår i våra entreprenadprojekt. 

ansökan.

Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och eftersträvar mångfald.
Sista dag för ansökan är 31 januari 2021

I denna rekrytering samarbetar Besab med Randstad Engineering. 
För mer information är du välkommen att kontakta:
Hannah Sandström
Senior Rekryteringskonsult
0733-434 534 alt. hannah.sandstrom@randstad.se 

om BESAB AB.

BESAB AB är ett oberoende anläggningsföretag grundat 1956 av Bertil Sandell. Idag ägs företaget av den familjeägda företagsgruppen Hammarviken tillsammans med nyckelpersoner verksamma i bolaget. Det innebär bland annat att BESAB är fritt från långsiktigt bindande allianser med övriga branschföretag, vilket ger stor handlingsfrihet att samarbeta i projekt. Småföretagarandan finns kvar genom att ledningen arbetar nära produktionen. De anställda stannar ofta länge i företaget vilket resulterar i god kamratanda och en stor samlad erfarenhet. BESAB AB omsätter ca 500 miljoner och har för närvarande över 185 specialister anställda. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, och Ljusdal och ser de nordiska länderna som vår hemmamarknad. BESAB har projekt över hela Sverige vilket innebär stort fokus på digitalisering. 

BESAB AB utför entreprenadarbeten inom berg, betong och grund och har ett ISO-certifierat ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BESAB koncernen driver via dotterbolaget BESAB Maskin AB en maskinverksamhet med specialutvecklade maskiner samt BESAB Teknik AB som driver teknikrelaterade tjänster inom bygg- och anläggning.
Verksamheten har förändrats under åren men förstärkning och tätning i samband med byggande i berg har hela tiden varit en central del. Nu är också grundläggning/grundförstärkning med slagna och borrade stålpålar en stor del av verksamheten och en tredje växande gren är betongreparationer av samhällsviktiga anläggningar. En gemensam nämnare har alltid varit en hög grad av specialisering när det gäller arbetsmetoder, personal och maskinpark. Kunskap, pålitlighet, innovation och lönsamhet är ledord för BESAB. 

https://www.besab.se