Jurist till Uppsala Vatten & Avfall.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Söder, 
0708 298 258, 
sofie.soder@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-10-24
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Administration & kontor
Specialisering:
Juridik

arbetsbeskrivning.

Är du en jurist med hög integritet och mod och är utvecklingsorienterad?

Vi söker nu en jurist till kanslisektionen på avdelningen verksamhetsstöd på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett av Uppsala kommun helägt kommunalt bolag. Avdelningen för verksamhetsstöd samlar de flesta av Uppsala Vatten och Avfalls stödfunktioner: IT, HR, kansli, teknik och fastighet, och vattenlaboratoriet. 

ansvarsområde.

Du arbetar nära vår bolagsjurist och stöttar verksamheten genom råd och stöd, gör rättsutredningar, utformar remissvar, deltar i beredning och kvalitetssäkring av ärenden samt deltar i projekt och medverkar därigenom till att Uppsala Vatten och Avfall AB når sina mål. Du arbetar framför allt med miljörätt, avfallslagstiftning, kommunalrätt, upphandlingsrätt och entreprenadjuridik. Du kommer också att arbeta med frågor som rör offentlighet och sekretess, säkerhetslagstiftning och GDPR. Arbetet är omväxlande med både utmanande arbetsuppgifter och sådana som är mer rutinartade.

Kanslisektionen har nyligen bildats och här har vi samlat övergripande funktioner som bland annat juridik, informationshantering, kvalitets- och strategiarbete, samt verksamhetsskydd för att förstärka samordning och stöd till den övriga verksamheten.  

kvalifikationer.

Du har en juristexamen och minst tre års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete från exempelvis myndighet, kommun eller bolag. Det är meriterande om du har arbetat med något eller flera av de rättsområden som är viktiga för bolagets verksamhet.

Du är van vid att arbeta med de vanligaste Office-produkterna. Det är meriterande om du har vana av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem och är van vid att nyttja digitala verktyg för att kommunicera. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, därför behöver du behärska det svenska språket obehindrat. Du har även goda kunskaper i engelska.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i jobbet är du självgående och har förmåga att upprätthålla en god struktur i ditt arbete. Vi tror att du för att komma till din rätt kan se bolagets verksamhet ur ett helhetsperspektiv och vill bidra till kansliets och bolagets fortsatta utveckling. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer både internt och externt. Du har god pedagogisk förmåga och är skicklig på att kommunicera juridiska ställningstaganden till kollegor med andra yrkeskunskaper än juridik. 

ansökan.

Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 2021-10-24

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Söder, sofie.soder@randstad.se

Övriga upplysningar: Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se