IT-chef till Högskolan i Halmstad.

Detaljer

Kontakt:
Pia Tegnér Rydeving, 
+46733573607, 
pia.tegner@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-08-17
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Hallands län, 
Halmstad kommun
Kategori:
IT
Specialisering:
Ledning

arbetsbeskrivning.

Vi söker en IT-chef med bred erfarenhet som vill ta Högskolan i Halmstad vidare på vår påbörjade utvecklingsresa.
 
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. 
Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. 
Ett exempel på detta är vårt innovationscentrum Leap for Life där samarbetet med Region Halland kring informationsdriven vård och AI rönt internationell uppmärksamhet. Ett annat är labbet Digitalt laborativt centrum som fokuserar på lärande, kultur och kreativitet.

ansvarsområde.

IT-avdelningen är Högskolans stöd i IT-frågor och arbetar för att Högskolan ska ha en modern IT-miljö med verksamhetsnytta i fokus. Den består av ca 20 medarbetare och som IT-chef har du personal- och budgetansvar för avdelningen. Avdelningen är en enhet inom det gemensamma verksamhetsstödet. Som IT-chef är du direkt underställd högskoledirektören och ingår i verksamhetsstödets ledningsgrupp.

Just nu sker många spännande IT-relaterade projekt på Högskolan som du som IT-chef förväntas vara med som en strategisk part eller driva. Verksamhetsstödets viktigaste utvecklingsområde är att genom metodik hämtad från Service design/Tjänstedesign säkerställa att vi levererar nytta utifrån medarbetares och studenters behov Den omställning till distansarbete och distansstudier som vi har gjort kommer fortsatt prägla våra arbetssätt och ställer krav på fortsatt utveckling av IT-miljön. Vår närvaro i molnet växer snabbt och vi bygger nya tjänster baserade i Microsofts Azure och O365 plattformar. Samtidigt har behovet ökat inom säkerhets- och integritetsfrågor där bland annat hantering av forskningsdata är en utmaning.

Som IT-chef förväntas du ha nära dialog med forsknings- och utbildningsverksamheten, ledning och administration och kunna omsätta behov till ändamålsenliga processer och IT-miljöer. Högskolor och universitet har ett omfattande samarbete om gemensamma system och stöttar varandra i många frågor. Du kommer vara del av nationella nätverk som du också förväntas bidra till.

kvalifikationer.

Du förväntas vara drivande och initiativtagande i arbetet med att digitalisera verksamheten enligt vår vision och våra gemensamma mål. Det är viktigt att du har helhetsperspektiv och processtänk och är bra på att se IT-frågorna i ett större sammanhang. Med lyhördhet och en god pedagogisk förmåga förmedlar du tekniska aspekter, möjligheter och säkerhetsperspektiv till verksamheten. För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha (eller skaffa dig) en bred förståelse för behov av IT i utbildnings- och forskningsverksamhet och kunna föra dialog med verksamhet och medarbetare om värdeskapande och verksamhetsnytta inom IT. 

Som ledare tillvaratar och utvecklar du den kompetens som finns på avdelningen och leder din avdelning mot uppsatta mål. Som en god ledare skapar du goda förutsättningar för en arbetsmiljö som stödjer delaktighet, ansvarstagande och engagemang.  Förmåga att kunna samverka förtroendefullt med medarbetare, ledning, fackliga företrädare och externa parter är ett av våra viktigaste krav.

Övriga krav:
  • Lägst kandidatexamen eller motsvarande inom datavetenskap, systemvetenskap eller ett för anställningen relevant område 
  • Dokumenterad chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar företrädesvis inom IT-området
  • Gedigen arbetslivserfarenhet inom IT-området och därigenom stor teknisk förståelse 
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete

Meriterande:
  • Erfarenhet och förståelse för verksamhet inom högskolor och universitet samt offentlig verksamhet ser vi som positivt.

ansökan.

Rekryteringen sker i samarbete med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Pia Tegnér Rydeving på telefon +46(0)73 3573607 eller via e-post pia.tegner@randstad.se. 
Välkommen med din intresseanmälan! Urval och intervjuer sker löpande med start från vecka 33. Under semesterveckorna svarar vi snabbast på frågor via pia.tegner@randstad.se. 

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: https://hh.se/om-hogskolan/jobbahos-oss.html

Facklig företrädare: Robert Pettersson, ST 0702940475

om Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad  är en av 44 högskolor och universitet i Sverige, med uppdrag att bedriva utbildning och forskning. Högskolan samverkar med det omgivande samhället och verkar för att forskningsresultat kommer till nytta. Högskolan är en statlig myndighet med drygt 600 anställda. Högskolans organisation består av ett gemensamt verksamhetsstöd och fyra akademier. Här studerar varje år drygt 10 000 studenter fördelade på cirka 50 utbildningsprogram och över 130 kurser. Högskolan har både svenska och internationella studenter och medarbetare. Läs mer om Högskolan i Halmstad här: https://www.hh.se/

https://www.hh.se