Inköpare till Mölnlycke Health Care.

Detaljer

Kontakt:
Elsa Schiötz, 
elsa.schiotz@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-05-30
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västra Götalands län, 
Göteborg kommun
Kategori:
Ekonomi, redovisning, lön & inköp
Specialisering:
Inköp

arbetsbeskrivning.

Som inköpare på Mölnlycke Health Care kommer du ha i uppdrag att genomföra indirekta inköp. I samband med detta kommer du agera som en brygga mellan dina lokala och internationella kollegor. En viktig del av ditt inköpsarbete är att stötta transaktions- och taktiska aspekter såsom att tillhandahålla lokala och mindre sajter med dokumentation relaterat till leverantörer. 
Genom att medverka i förhandlingar, leverantörs- och prestations utvärderingar kommer du och dina kollegor ha möjlighet att implementera policys och strategier relaterade till indirekt inköp. Du kommer spela en viktig roll i inköpsprocessen och funktionen den uppfyller, du får en plattform för problemlösning och agera som kontaktperson för att stötta medarbetare i inköpsfrågor. Genom ditt arbete kommer du och dina kollegor på bästa sätt minimera kostnaderna i samband med affärsuppgörelser och de löpande inköpen utan att påverka servicenivån.

kvalifikationer.

För att du ska kunna frodas i rollen behöver du: 
  • åtminstone tre års arbetslivserfarenhet av inköp i en reglerad bransch. 
  • demonstrera erfarenhet av att bygga relationer
  • erfarenhet av medtech branschen och relevant utbildning är meriterande
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande!

ansvarsområde.

Summerat kommer dina ansvarsområden bestå av att:
  • Stötta indirekta inköpsaktiviteter såsom förhandlingar, dokumentation,  leverantörs  -utvärdering  och prestanda. 
  • Stötta upprättandet av indirekta inköps policys/ strategier. Du kommer kommunicera dessa till kollegor och utbilda/ stötta lokala inköpare. Ytterligare kommer du vara en rådgivande part för interna inköpare för att skapa ett mindset för indirekt inköp och på så sätt möjliggöra att inköpsavdelningen ska bli en strategisk partner.
  • Aktivt delta i den globala utvecklingen av indirekt inköp.
  • Identifiera inköpsaktiviteter för att förbättra COGS (Cost of Goods Sold) 
  • Tillhandahålla analytisk data såsom priser och trender. 
  • Medverka till inköpsfunktionens uppföljning av KPI:er 

ansökan.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
 
Ansök via vår hemsida: www.randstad.se

om Mölnlycke Health Care AB.

Vi har ett enda mål – och det är att förbättra vårdresultaten världen över. Vi vill ge hälso- och sjukvårdspersonal det de behöver för att få de bästa möjliga kliniska och ekonomiska resultaten och för att de ska kunna ge patienterna den bästa möjliga vården.

Men olika vårdmiljöer och omständigheter innebär att behoven är mycket varierande. Så vi börjar genom att lyssna på våra kunder och se till att vi förstår dem. Sedan tar vi fram vi evidensbaserade lösningar som är anpassade för just dem och deras patienter.

Vi bidrar till att förbättra resultaten även på andra sätt. Genom att dela med oss av kunskap om våra kliniska specialistområden.  Och genom att bidra till utformningen av vårdpolitik och vårdprotokoll som ska höja standarden på sjukvård på en global skala.

Vi har ett starkt engagemang för all hälso- och sjukvårdspersonal. Och det visar vi varje dag i vår verksamhet.

https://www.molnlycke.com