Gruppchef Utveckling & Förnyelse till Uppsala Vatten & Avfall.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Söder, 
0708 -298 258, 
sofie.soder@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-10-31
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Bygg & anläggning

arbetsbeskrivning.

Vill du vara med och säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning för Uppsalas växande befolkning?

I rollen som
gruppchef kommer du samordna, leda och fördela arbetet rörande förnyelse och liknande förbättringsåtgärder kopplade till det befintliga VA-ledningsnätet för att uppnå verksamhetens mål och budget.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar. Vi söker nu en gruppchef till avdelningen VA-nät på Uppsala Vatten och Avfall AB. 

ansvarsområde.

Som gruppchef kommer du att arbeta inom sektionen Planering nät, på avdelningen VA-nät, med uppdrag att förvalta, förnya, utveckla och bygga ut det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet i ett växande Uppsala. I din roll som gruppchef för Utveckling & Förnyelse kommer du att leda arbetet i en grupp bestående av fyra utredningsingenjörer som fokuserar på åtgärder kopplade till det befintliga ledningsnätet. 

I tjänsten ingår att samordna, leda och fördela arbetet med förvaltning, förnyelse och utveckling av det befintliga VA-ledningsnätet för att uppnå verksamhetens mål och budget. I detta arbete ingår även att följa upp anläggningens status, genomförda projekt och åtgärdsplaner samt delta i arbetet med att utveckla strategier och arbetsprocesser. I tjänsten ingår även personalansvar och att vara delaktig i produktionsplanering och ekonomisk uppföljning samt lämna statusrapporter till närmaste chef. 

I din roll ingår också att vara projektägare för de investeringsprojekt som gruppen driver. Som projektägare ansvarar du för framtagandet av projektdirektiv och godkännande av ändringsanmälningar, bygghandlingar o.dyl. samt att se till att projekten avslutas och utvärderas på ett korrekt sätt. I detta arbete har du utredningsingenjörerna i gruppen som stöd. Detaljprojektering, upphandling och byggledning utförs av bolagets Projektavdelning. I rollen som projektägaren är du delaktig i prioriteringar och produktionsplanering tillsammans med bl.a. Projektchefen.  

Eftersom verksamheten ständigt utvecklas kan arbetsuppgifter tillkomma eller förändras.

kvalifikationer.

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet från VA-branschen eller annan relevant arbetslivserfarenhet, alternativt en mycket lång och bred arbetslivserfarenhet inom VA-området. Du har erfarenhet av att leda andra och har arbetat med förnyelse, projektering eller VA-utredningar. 

Vi ser det som meriterande om du har erfarenheter av tidigare arbete som gruppchef eller liknande motsvarande tjänst.  

Som person är du strukturerad, målmedveten och social. Du är duktig på att samarbeta med andra och är bra på att planera och leda arbetet mot satta mål. Du är ansvarstagande och har förmåga att själv se vad som behöver göras.

För att lyckas i jobbet behöver du ha god kommunikativ förmåga. Du skapar och utvecklar goda relationer samt uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Som gruppchef har du många olika kontakter, externt och internt, vilket ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och en förståelse för olika funktioner i och utanför organisationen.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ansökan.

Ort : Uppsala.

Omfattning : Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag : 2021-10-31

För information : I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Söder, 0708 – 298 258, sofie.soder@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se